Ngoại trừ lỗi do nhà sản xuất hoặc khác màu yêu cầu, những trường hợp còn lại Quý khách không được đổi-trả hàng.

Điều kiện đổi – trả hàng:

  • Hàng còn nguyên vẹn, còn khả năng bán được.
  • Chưa bóc tem niêm phong của nhà sản xuất, nhà phân phối.

Cách thức thực hiện đổi – trả hàng

  • Gọi điện thông báo cho chúng tôi về việc đổi hàng. Vui lòng thông báo chi tiết về tình trạng hàng và lý do đổi hàng.
  • Sau khi chúng tôi kiểm tra xem hàng có đủ điều kiện đổi lại hay không (còn nguyên vẹn, chưa bóc tem của nhà sản xuất).
  • Chúng tôi gửi email hoặc điện thoại thông báo tới quý khách về việc đồng ý đổi hàng.
  • Chúng tôi sẽ chịu hoàn toàn chi phí vận chuyển cho sản phẩm thay thế.