Yêu cầu kỹ thuật công tác cốp pha, dàn giáo 

1. Theo cấu tạo và phương pháp thi công phán ra

  • Cốp pha cố dinh

Được gia công riêng cho các loại kết cấu đặc biệt của công trình. Sau khi tháo ra, muốn dùng cho công trình khác phải gia công lại. Do đó, loại cốp pha này thường dược làm bằng gỗ như còn pha các loại cầu thang xoáy, vòm cuốn đôi khi với các bộ phận công trình lớn như cầu vượt hình vòng xuyên nó dược gia công bằng kim loại: sườn cứng tạo hình, tấm thép dẫn ốp mặt. Những trường hợp này hiệu quả kinh tế không dược đặt ra.

Được sản xuất sản trong nhà máy hoặc xưởng gia công theo một số kích thước tiêu chuẩn phù hợp với phần lớn kích thước các bộ phận kết cấu công trình, khi đem ra công trường cho việc sắp xếp. lắp ráp vào vị trì thi công. Khi tháo, nó được giữ nguyên hình.

Cốp pha luân lưu có hai loại, cốp pha tấm nhỏ và cốp pha tấm lớn. Cốp pha tấm nhỏ dược trình bày trong mục 1.2. Phân loại cốp pha. Cốp pha bay là một loại cốp pha tấm lớn dược thiết kế chế tạo và tồ chức sản xuất ở trình độ cao. Cốp pha bản dùng để thi công các tấm sàn nhà cao tầng.

Như cốp pha cao su. cốp pha rút nước trong bê tổng,…

  • Trình tự thi cỏng cốp pha, đà giáo

Gồm các phần việc sau: Gia công, lắp dựng cốp pha và đà giáo kiểm tra, nghiệm thu công tác cốp pha và đà giáo trước khi cốt thép theo dõi kiểm tra, điều chỉnh (nếu cần) cốp pha và đà giáo trong quá trình đổ bộ tổng công tác tháo dỡ và sửa chữa.

Công tác gia công cốp pha và đà giáo dược thực hiện trong các xưởng sản xuất hoặc các xưởng gia công theo phương pháp thi công dây chuyền. tận dụng máy móc. thiết bị hiện đại để nâng cao năng suất lao động.

Lắp dựng cốp pha và đà giáo phải theo đúng trình tự kỹ thuật và bản vẽ thi công nhằm bảo đảm an toàn khi lắp dựng và khi tháo dỡ.

Kiểm tra và nghiệm thu công tác cốp pha và đà giáo theo các yêu cầu của TCVN

Công tác theo dõi, kiểm tra cốt pha, dàn giáo phải dược thực hiện nghiêm túc để sửa chữa, điều chỉnh kịp thời những sự cố xảy ra với cốp pha và dàn giáo trong quá trình đổ bỏ tổng.

Tháo dỡ cốp pha và dàn giáo: thời gian cho phép tháo và trình tự tháo dỡ cốt pha và dàn giáo phải tuân theo yêu cầu của thiết kế và TCVN

2. Yêu cầu kỹ thuật công tác cốp pha, dàn giáo

  • Yêu cầu chung

Cốp pha và dàn giáo cần dược thiết kế và thi công dán bảo độ cứng, ổn định, do tháo lắp, không gây khó khăn cho việc đặt cốt thép, đổ và đầm bê tông.

Cốp pha phải dược ghép kín, khít để không làm mất nước xi măng khi đổ và đầm bê tông, đồng thời bảo vệ dược bê tông mới đổ dưới tác động của thời tiết.

Cốp pha và dàn giáo cẩn được gia công, lắp dựng sao cho đảm bảo đúng hình dáng và kích thước của kết cấu theo quy định thiết kế.

  • Vật liệu làm cốp pha và đà giáo

Cốp pha, đà giáo có thể làm bằng gỗ, hoành bè. thép, bê tông đúc sẵn hoặc chất dẻo. Đà giáo có thể sử dụng trẻ, luồng và hướng.

Chọn vật liệu nào làm cốt pha đàn giáo đều phải dựa trên điều kiện cụ thể và hiệu quả kinh tế.

Gỗ làm cốp pha dàn giáo được sử dụng phù hợp với tiêu chuẩn gỗ xây dựng TCVN và các tiêu chuẩn hiện hành, đồng thời có thể sử dụng cả loại gỗ bất cập phân.

Cốt pha, dàn giáo bằng kim loại nên sử dụng sao cho phù hợp với khả năng luân chuyển nhiều lần đối với các loại kết cấu khác nhau.

  • Thiết kế cốt pha và dàn giáo

Các bộ phận chịu lực của dàn giáo nên hạn chế số lượng các thanh nối. Các mối nối không nên bố trí trên cùng một mặt cắt ngang và ờ vị trí chịu lực lớn.

Các thanh giằng cần dược tính toán và bố trí thích hợp để ổn định toàn bộ hồ đà giáo cốt pha.

  • Lắp dựng cốp pha và đà giáo

Lắp dựng cốp pha, đà giáo cần đảm bảo các yêu cầu sau:

Bề mặt cốp pha tiếp xúc với bc tông cần được chống dính; cốp pha thành bạn của các kết cấu tường, sàn, dầm và cột nên lắp dựng sao cho phù hợp với việc tháo dỡ sớm mà không ảnh hưởng đến các phần cốp pha và dàn giáo còn lưu lại để chống đỡ (như cốp pha đáy dám, sàn và cột chống) lắp dựng cốp pha dàn giáo của các tấm sàn và các bộ phận khác của nhà nhiều tầng cánh làm bảo điều kiện có Ihd tháo dỡ từng bộ phận và di chuyển dán theo quá trình và đóng rắn của bê tông: trụ chống của dàn giáo phải đặt vững chắc trên nén cứng, không bị trượt và không bị biến dạng khi chịu tải trọng và tác động trong quá trình thi công.

Khi lắp dựng cốp pha các có các mốc trắc đạc hoặc các biện pháp thích hợp thuận lợi cho việc kiểm tra tim trục và cao độ của các kết cấu.

Trong quá trình lắp dựng cốp pha cần cấu tạo một số lỗ thích hợp ở phía dưới để khi cọ rửa mặt nền nước và rác bẩn có chỗ thoát ra ngoài. Trước khi đổ bê tông, các lò này được bịt kín lại

 

dia diem noi that gia khanh
dia diem noi that gia khanh