Trong Phong thuỷ học Thiên môn” (Cửa trời) là gì?

Trong “Địa lí tỉnh tâm lục” miêu tả Thuỷ thành như thê’nào?

Trong “Địa lí tỉnh tâm lục” có nói về Thủy thành như sau: “Thủy thành có rất nhiều cách, không dễ hiểu hết được, có khi bàn theo tông miếu, bàn theo độ sô”, bàn theo quẻ sao, bàn theo âm sơn dương thủy, có khi bàn theo dương sơn dương thủy, tuy đều có lý nhưng khi dùng đến biết thế nào mới là thích hợp. Theo tôi thì núi thích tĩnh, nước thích động là âm tĩnh dương động, sơn thủy tức là âm dương. Lý âm dương hiển hiện rõ ràng, không cần phaỉ đợi có sao trên tròi, quẻ dưới đất rồi mới biết. Đó là lấy sự tốt xấu của dòng nước mà nghiệm còn hơn cả với núi nữa! Nếu dòng chảy tối cần không xung đột, dòng chảy đi cần không xuôi tuột đi chảy ngang không lệch. Dòng tới nên khúc chiết, tới lui nên quanh co, chảy ngang cần ôm huyệt như cánh cung, như vậy tạo thành thế lưu luyến tình cảm; nếu là nghịch thủy long mạch càng mạnh, lại có hình thế cong dần vào huyệt là thượng cách. Nếu là dòng thuận thủy long mạch nhẹ yếu mà lại chảy thẳng thì càng kém hơn.

Nếu long mạch kết rõ ràng, thanh tú,lại càng cần xem kĩ, tìm hướng chảy cong để dùng, như vậy không p-hải thấy nưốc thuận mà vội bỏ đi; nếu nước như tên bắn, như dây dợ, như người đeo kiếm, hoặc rẽ dòng như chữ bát, hoặc cắt ngang như hình chữ Xuyên, có tiếng gào như khóc lại càng không nên chọn. Lại còn cần cl ia rõ trong ngoài, phía trong Long Hổ trước huyệt gọi là nội thủy, có ra không vào, đáng quý là quanh co khuất khúc giao tiếp với ngoại thủy. Phía bên ngoài Long Hổ, trong triều án gọi là Ngoại thủy có thể là ngòi khe sông biển, Nếu Nội thủy không tốt mà Ngoại thủy hợp lý thì không ảnh hưởng đến đại cục, Nội thủy tốt mà Ngoại thủy xấu thì không nên chọn”.

Trong sách “Táng Thư” có viết : “Ngoại khí có thể tụ nội khí, nước chảy qua có thể ngăn long mạch đến, không phải là ý nghĩa đơn giản, bởi thủy ra vào minh đường như mạch máu của người không thể không cẩn thận. Sách có nói: chia dòng khi còn chưa mạnh, chầu về khi thịnh vượng, dồn lại khi suy yếu, đến như cánh cung, đi như sợi chỉ, đó là tốt. Nếu sơn lớn thủy nhỏ, sơn yếu thủy mạnh, âm dương không cân xứng là không tốt”.

Trong Phong thuỷ học Thiên môn” (Cửa trời) là gì?

Thiên môn, còn gọi là Thiên quan, Thượng sa, là nơi dòng nước chảy vào huyệt. “Nơi nước chảy vào huyệt gọi là Thiên môn, nếu dòng nước đến mà không thấy nguồn thì gọi là Thiên môn khai (Cửa trồi mở)”.

Đối với huyệt kết chính thân long mạch thiên môn lại càng quan trọng, bởi thê long mạch ở nơi kết huyệt có thế thuần phục, phần nhiều chia nhánh mà ít ngược lên, nếu thiên môn không kín sẽ bị gió thổi vào huyệt. Nhánh long mạch kết huyệt cũng cần sự giúp đõ của thiên môn bao bọc tụ lại được, vì vậy nhánh long mạch không có thượng sa là không thật.

Trong dân gian có lưu truyền câu tục ngữ về Kham dư là “Sơn quản con người, Thuỷ quản tiền tài”, nguồn nước tức là nguồn tài sản, nguồn dài xa, rộng rãi là quý. Vì vậy, Thiên môn cần rộng thoáng mới tốt.

Nhưng nước cũng hay mang theo thần sát nên nếu thiên môn mở toang nước chảy thẳng vào huyệt, không có gì kiềm chế là cách cục đại hung. Vì vậy cần dòng chảy quanh co mà chẳng thấy rõ nguồn vào là tốt nhất.

“Địa hộ” (Cửa đất) có phải là nơi dòng nước chảy ra không?

Địa hộ còn gọi là ngũ hộ, địa trục, hạ thủ, hạ sa, hạ quan là chỉ nơi dòng nước chảy ra khỏi huyệt. Từ Thế Thiện nói: “Địa hộ cần đóng kín, chắn hai bên huyệt, không đụng đến Thanh Long, Bạch Hổ, dòng nước chảy theo một bên, Địa hộ cần chặt chẽ kín khít để đưa dòng nước chảy theo hướng tốt lành”.

Nhà phong thuỷ cho rằng: Địa hộ kín đáo chắc chắn là chứng tá của long huyệt kết. Liêu Hy Ung nói. “Chi long không có thiên môn là giả, can long không có địa hộ không thật”. Hoàng Sa Ưng nói: “Tìm long môn, điểm cửa huyệt, thuỷ khẩu kín, địa hộ vững, nếu có long, thuỷ khẩu hẹp, không có long, thuỷ khẩu rộng”. Thuỷ khí tức là hình thái bên ngoài của sinh khí nếu có sự bảo vệ, bao bọc tốt, sinh khí tụ lại mà không rò rỉ ra ngoài sẽ là huyệt kết đại quý. Nếu như địa hộ không khoáng trông trải thì không phải là huyệt thật.

Thuỷ khí chính là tượng trưng của tài khí, Địa hộ kín đáo thì tiền của không rơi vãi. Sách “Thuỷ Khẩu” viết: “ Nơi nước chảy đi là địa hộ nếu không thấy có nước đi gọi là địa hộ đóng, nước là của,
cửa vào mở ra để của vào, cửa ra đóng lại thì tiền của dùng không hết”. Nếu không có mỏ đóng nưốc chảy thẳng vào ra tức là điềm tiền của hết, người chết chóc. Sách “Địa Lý Đại Toàn” nói: “Cửa chảy nước đi phải đóng kín, đáng sợ có đi mà không có về”.

dia diem noi that gia khanh
dia diem noi that gia khanh