Trong Phong thuỷ học “Chu Tước” là gì?

1. “Bạch Hổ ngậm thây’’ là gì?

Trong sách “Táng Kinh” có viết: “Hổ quỳ gọi là ngậm thây”.Chú thích; Núi bên phải thế quỳ đầu ngẩng lên nhìn vào huyệt như muốn nuốt xấc chôn trong mộ. “Bạch Hô thuần phục… nếu hình thế ngược lại là phá hoại cách cục”. Chú thích: Thuần là tốt lành lương thiện như chủ nuôi chó thuần phục không cắn lại chủ. Phục là cúi đẩu quỳ lạy không có gì phản phúc. Sách “Minh Đường Kỉnh” viết; •..ho giận dữ, ngẩng đẩu không phục là tai hoạ chứa chất ở trong”.

  • DỊa thế nào được gọi là: “Long HỔ”7

Long Hổ là chỉ Thanh Long và Bạch Hổ ở hai bên huyệt.

Nhà phong thuỷ cho rằng: Long Hổ là bảo vệ huyệt. Sách “Táng Kỉnh”: Khi long mạch dừng ở nơi nào mà phải trái trước sau đều có bao bọc hộ vệ không hài hoà phối hợp thì sẽ đem lại bất lợi.

Nếu long huyệt ở nơi đất bằng thì nên tìm dấu vết của Long Hổ.

Sách ‘Táng Kỉnh” viết: Long Hổ là hình thế gò núi như cánh tay nên gọi là ôm bọc bảo vệ. Nếu ở đất bằng không gò núi làm Long Hổ mà có ruộng vườn cao nổi lên gấp khúc thành hình như đôi cánh tay phối hợp hài hoà thì đó là Long Hổ.

Vai trò của Long Hổ được ghi trong các mục mưòi điều khẩn yếu: “Mười điều giàu có” , “Mười nơi không nên táng”…Đều có ý nghĩa là: nếu Long Hổ không phôĩ hợp hài hoà thì chủ nhà sẽ gặp điêu chẳng lành: giã đình tan nát, con cái ngỗ nghịch.

Địa hình Long Hổ rất kỵ chia thành hai ngọn núi chủ con gái dâm loạn khó dạy. Cũng rất kỵ cả hai bên đều trông không hoặc khuyết, gãy sẽ không giữ được sinh khí tụ lại.

2. Trong Phong thuỷ học “Chu Tước” là gì?

Chu Tước vôh là bảy vì tinh tú phương Nam: Tỉnh , Quỷ, Liễu, Tinh, Trương, Đực, Chẩn. Còn gọi là chu ô.

Chu là chỉ màu sắc đỏ theo ngũ hành là màu của phương Nam. là phong thùý dùng»dề chỉ mục thế núi ỏ phía trước huyệt, cũng ; chỉ thế dất ô phía nhà ỏ.

Nhà phong thuỷ cho rằng: Chu Tưãc nếu là thế núi phải ngay Lgắn, dẹp dẽ như múa hảt hướng vào huyệt. Sách “Táng Thư” nói: Chu Tưốc nhảy múa… nếu không nhảy múa sẽ bay đi”. Chú thích: “Núi phía trưôc cao nổi nghiêm trang, sinh dộng hài hoà chầu vào huyệt”, nếu Chu Tước quay lưng lại trên thảng dưới xiên không huống vào huyệt mà như bay đi là ndi đất xấu dữ.

Chu Tưôc nếu là hình nưốe, nưốc ứng với sinh khí ố trong đất phài quanh co khuất khúc như trãm quan chầu vua. Nếu nghiêng lệch xung dột là dất dữ, điều đó đã có nói rõ trong ‘”Thập tiện”, “ hai tảm điều quan trọng”, “Hai sáu điều đáng sợ”.

3. “Chu Tuốc khóc lóc” là gì?

Chu Tưốc khóc lóc là chỉ hình Chu Tước là nước có thế xung dột, chảy xiết. Tư Kế Thiện nói: “Sóng nước ỏ trưóc huyệt, yên tĩnh,

trong xanh, quanh co khuất khúc là đặc biệt tốt. Nếu chảy xiết, xúng đột là đất hung dữ.

Theo “Quản Lộ truyện”; Khi đi qua mộ Vô Khâu Kiệm cũng xem thấy có địa hình Chu Tước khóc lóc nên mới phấn đoán kết quả hung dữ.thấp dần xuôi xuống huyệt, nếu có nước thì lặng không chảy, mới hợp với cách cục huyệt. Trên thực tế yêu cầu của bộ phận Huyền Vũ là: cùng với Thanh Long, Bạch Ho, Chu Tước chầu vào huyệt. Liêu Hy Ung nói: “Sau huyệt cổ núi nhỏ, phối hợp hài hoà, mới đúng là Huyền Vũ cúi đầu”. Nếu đầu ngước lên, không hài hoà là đất dữ. Nếu huyệt không có Huyền Vũ gọi là gió lùa trước sau, sinh khí không tụ tức là đất theo cách cục thập tiện.

 

dia diem noi that gia khanh
dia diem noi that gia khanh