Thủy phá Thiên tâm là gì?

1. Thủy phá Thiên tâm

Địa hình bên trong nhà ở. Chì cống thoát nước trong nhà chảy xuyên thẳng hoặc tràn ngang qua nhà, hung. Nếu xuyên thẳng qua nhà còn gọi là “Bão thương sát”.
Bão thương sát: Địa hình bên trong nhà ở. Chì cống thoát nước trong nhà chảy xuyên thẳng qua giữa nhà; còn gọi là “Thủy phá Thiên tâm”, hung, xả nước xéo qua nhà cũng gọi là Bão thương sát. Hung.
Khốn tự: Địa hình bên trong nhà ở. Phàm làm nhà mà xây tường rào vày xung quanh trước, sau đó mới xây phòng ốc, gọi là “khốn tự”, vì giống hình chữ “Khốn”. Chủ nhà này sẽ không thể phát đạt, hưng vượng nổi.
Đình táng: Địa hình bên trong nhà ở. Nhà đã làm xong, lại làm thêm một phòng ốc nhỏ ở phía sau, gọi là Đình táng, không tốt. Ai sống trong căn phòng làm thêm ấ thì đại hung.
Long đốn trạch: Địa hình bên trong nhà ở. Sau phòng ở làm nhà kho, gọi là Long đốn trạch. Vì phía sau nhà là Lai long, nên có tên như vậy.

Xuyên tâm sát: Địa hình bên trong nhà ở. Phàm lối đi bên trong hoặc đường đi bên ngoài đâm thẳng vào cổng nhà thì gọi là Xuyên tâm sát.
Qui đáu: Địa hình bên trong nhà ở. Phàm nhà tọa bắc hướng nam mà làm thêm phòng ốc ở phía trước, gọi là Qui đắu, vì giống con rùa thò đắu ra. ĐƯỢc giải thích là nhà đó sẽ bị hao tài tốn của.
Thanh long đầu: Địa hình bên trong nhà ở. Chì nhà ở có phòng ốc phía bắc, phía đông, mà không có phòng phía tây, gọi là Thanh long đắu; ngược lại thì gọi là Bạch hổ đắu. Bạch hổ dẫu Cau ca noi: “Thử Oc danh vi Thanh long đắu, tất chủ trưởng phòng y thực sắu. Tại gia cô quả chủ trưởng bại, xuất khứ bất hổi không ỷ lâu”(nhà kiểu Thanh long đắu thì con trưởng suy bại, nghèo khổ). “Thử ốc danh vi Bạch hổ đắu, tất chủ tiểu phòng y thực sắu. Ấu nam cô quả tất tổn bại, tiện kiến nguyên nhân tại lí đắu”(nhà kiểu Bạch hổ đắu thì con thứ suy bại, nghèo khổ) (Dương trạch thập thư).
Thanh long phệ đầu tháp vĩ: Địa hình bên trong nhà ở. Căn phòng phía đông mà đẩu nam nối với một phòng nhỏ, gọi là . “Thanh long phệ đẩu”, đẩu bắc nối với một phòng nhỏ, gọi là “Thanh long tháp vĩ”. Câu ca nói: “Thanh long tháp vĩ cộng phệ đầu, nhất niên lực đọ trưởng tử sầu, tiền tài phá tán nhân tật bệnh, thơi thơi ương quái chí môn đầu”(ở nhà kiểu Thanh long co đầu rụt đuôi thì con trưởng trong một năm sáu lần gặp chuyện buồn, như hao tài tốn của, bệnh tật, tai ương dồn dạp) (Dương trạch thập thu). Ngoài ra, nếu trong nhà mà phòng phía bắc, phòng phía tây, phòng phía nam nối với một phòng nhỏ, thì gọi là Huyền vũ phệ đắu tháp vĩ, Bạch hổ phệ đắu tháp vĩ, Chu tước phệ đắu tháp vĩ, đều là những kiểu không lành, cắn giỡ bỏ hoặc trấn yểm.
Đằng xà cử đầu: Địa hình bên trong nhà ở. Tại gốc đông bắc của nhà ở xây thêm một phòng nhỏ, gọi là Đằng xà cử đắu. Câu ca nói: “Đằng xà cử kỳ đắu, CƯ gia đa hữu Ưu, lục súc gia tài tan, tật bệnh sự bất hưu”(ơ nhà kiểu Đằng xà ngóc đầu thì gặp nhiều chuyện lo buồn như hao tài tốn của, bệnh tật liên miên, gia súc chết) (Dương trạch thập thư).
Tả hữu tích xạ: Địa hình bên trong nhà ở. Góc nhọn của nóc phòng chính chĩa thẳng sang phòng phía đông và phòng phía tây ở hai bên phải trái thì gọi là Tả hữu tích xạ. Câu ca nói: “Oác tích xạ tả phòng, trưởng tử mệnh tiêu vong. Oác tích xạ hữu phòng, ấu tử chủ li hương, nhược hoàn tề lai xạ, xạ đắc lãng đãng quang”(Phòng phía đông chủ con trưởng, phòng phía tây chủ con út. Góc nhọn nóc nhà chĩa sang phòng bên trái thì con trưởng chết trước, chĩa sang phòng bên phải thì con út phải rời bỏ quê hương) (Dương trạch thập thư)
Trùng âm phòng: Địa hình bên trong nhà ở. Phàm nhà chì có phòng phía nam hoặc phòng phía tây mà không có phòng phía bắc, phía đông, thì gọi là Trùng âm phòng. Câu ca nói: ‘âm thịnh dương suy toi bất cường, nữ nhân hưng vượng nhi bất trưởng. Đạo tặc quan sự đô vô số, tuyệt liễu hậu đại thiểu nhi lang”(Âm thịnh dương suy thì nữ mạnh, nam yếu, ở nhà này sẽ gặp kiện tụng, trộm cướp và không có con trai nối dõi) (Dương trạch thập thư)
Cô dương phòng: Địa hình bên trong nhà ở. Nhà chỉ có phòng phía bắc gọi là Cô dương phòng. Câu ca nói: “Chì hữu nhất băc phòng, nam vƯỢng nữ tao ương, tiền tài chủ phá tán, niên niên hữu bất tường”(Nhà chỉ có phòng phía băc, thì nam vượng, nữ gặp tai ương, hao tài tốn của, năm nào cũng có tai họa) (Dương trạch thập thư).
Giang thi phòng: Địa hình bên trong nhà ở. Bất kể phòng nào, phàm ở giữa cao lớn mà hai bên phòng xép thấp nhỏ, thì gọi là Giang thi phòng (Phòng gánh xác chết). Câu ca nói: “Xung thiên lạc địa lưỡng đắu đê, tam niên lưỡng độ tổn nam nữ. Hựu chủ giang thi tịnh ngoại tử, thái tuế đương môn vô cải di”(Nhà kiểu Gánh xác chết thì ba năm gặp hai cái tang, một nam một nữ) (Dương trạch thập thư)
Đơn nhĩ phòng: Địa hình bên trong nhà ở. ơũ đẩu phía đông của căn phòng phía bắc làm thêm một phòng xép thì gọi là Đơn nhĩ phòng. Câu ca nói: “Đường ốc đông đắu tiếp tiểu phòng, trạch trung tiểu khẩu tu tao ương, tam niên lưỡng độ ứng nan miễn, nhân khẩu lục súc hữu tổn thương”(Nhà kiểu Đơn nhĩ phòng thì dê bị tai họa, ba năm hai lắn bị tổn hại về người và gia súc) (Dương trạch thập thư).
Song nhĩ phòng: Địa hình bên trong nhà ở. ở cả hai đâu của căn phòng phía bắc đều làm thêm phòng xép, thì gọi là Song nhĩ phòng. Câu ca nói: “Băc phòng lưỡng đầu đô hữu phòng, trạch trung lão thiếu thường bệnh ương, ám phong huyết khí tịnh hoàng thũng, hạch thấu sinh phong chủ ôn hoàng”(ơ nhà kiểu Song nhi phòng thì già trẻ đều dễ bị các loại bệnh như ho lao, phù thũng…) (Dương trạch thập thư).

Tiểu tự phòng: Địa hình bên trong nhà ở. Đằng trước nhà lại xây một phòng chính chắn ngang, gọi là Tiểu tự phòng. Câu ca nói: “Mạc cái Tiểu tự phòng, dương nhân hữu tai ương. Nhân khẩu đa hữu bệnh, nhất niên lưỡng độ vong”(chớ nên làm nhà kiểu chữ Tiểu mà nam giới bị bệnh, một năm có hai người chết) (Dương trạch thập thư).
Thủy tự phòng: Địa hình bên trong nhà ở. ở hai bên phòng chính lại có phòng, gọi là Thúy tự phòng. Câu ca nói: “Mạc cái Thủy tự phòng, âm nhân hữu tai thương, đa phục cổ độc tử, nhất niên lưỡng độ vong (chớ nên làm nhà kiểu chữ Thủy mà nữ giơi bị bệnh cổ trướng, một năm có hai người chết) (Dương trạch thập thư).

 

dia diem noi that gia khanh
dia diem noi that gia khanh