Thuật chiêm tinh Trung Quốc

1. Thuật chiêm tinh Trung Quốc

Cách phản tích mòi trường bảng la bàn liên quan tới đặc tinh năng lượng ỡ các cung trên la bàn. Mười hai cung trên la bàn; gọi là Thập nhị Địa chi. tưong ứng với 12 con vật trong khoa chiêm tinh Trung Quôc.

Chúng ta thường tự hòi vì sao người thản hoặc đòng nghiệp, trong cùng một tình huống, lại cư xử hoặc hành động không giống với sự suy nghĩ của mình, vì sao họ làm chúng ta khó chịu hoặc vì sao chuyện như thè này thì làm ta vui vẻ còn chuyên thẻ kia lại gây bực bội.

Việc nghiên cứu Thập nhị Địa chi có thê sẽ lảm ta hiẻu được những khác biệt của nhau và giúp ta thàv cái gì hình thành nên bản chất và cá tinh của moi người.Sự hiêu biẻt này giúp chúng ta hiêu rõ bản thân và chảp nhận cá tinh của người khác.

Ví dụ: nó có thẻ mách bảo ta nên suy nghĩ kỹ hơn trước khi buông lời chỉ trích thói bữa bài và không đúng giờ của ai đó. Tại no’! làm việc, hiêu biêt nảy có thẻ được sử dụng đè loại trừ nhừng yêu tô gảy xung đột vả bảo đảm sự cân bảng hòa hợp siữa nâng suảt làm việc và sự hòa đòng.

Lịch Trung Quòc (Am lịch) dựa trèn chu kỳ của mặt trảng, moi tháng có khoảng 29,5 ngày, vả bãt đàu vào ngày trảng mới. Moi năm trôi qua với 12 chu kỳ trăng và ứng với một chi. Tính cách của moi con vật và cách sông của nó được gán cho nhừng người sinh trong nãm đỏ và được dùng đè nhận diện nliừng loại người khác nhau. Các khác biệt vẻ văn hóa vàn có thế tiêp cận theo hướng nảy tùy theo quan niệm của moi nước. Vi dụ, chuột o phương Tây được COI là ranh mành, xảo trá còn o Trung Quòc lại COI trọng nó ỡ sự nhanh trí và tính ứng biên linh hoạt.

Moi con vật (chi) đêu chịu sự chi phôi của một hành tò và bản chất của con vật này sẽ được hành này quyết đựih. Chu kỳ 12 năm, một giáp, tuân hoàn 5 lân và tạo thành một chu kỳ lớn hơn gồm 60 năm. Tùy theo chu kỳ này mả các con vật được gán cho một hành ảm hoặc hành dương và từ đó quyết đinh tính cách của chúng. Vì vậy, trong vòng 60 năm, không thê có hai con vật hoàn toàn giống hệt nhau. Chúng ta hày bãt đàu bảng việc xem xét cá tinh cơ bản của các con vật.

Nêu chúng ta không thản thiện được với ai đó, đó có thẻ là vì các con vật ứng với moi người theo Am lịch không tương họp. Cũng có thê lả vì giờ sinh của chúng ta không thuộc hành tương họp với hành của người kia.

Cách tinh chi của bạn

Năm Am lịch không bãt đáu vào ngày 1 tháng 1 mà vào ngày tương ứng ngày trảng mới lán thử hai sau ngày đòng phản và như vậy nó không rơi vào một ngày cò định trong Dương lịch. Do đó một người sinh ngày 25/1/1960 theo Dương lịch nhưng thực ra lại sinh vào nãm 1959 theo Am lịch. Bảng Thập Nhị Chi (ò trang 17) cho ta biẻt chính xác ngày bãt đàu và ngày CUÔ1 của năm Dương lịch ứng với năm nào trong Am lịch vừa cho biêt năm ẩy thuộc chi vả hành nào. Tính cách chung chung của một người được nhận biêt bơi hành của năm mả người ấy sinh ra, được minh họa trong bảng “Tinh chát của Thập Nhị Địa Chr (bên trái). Cách thức mà ngũ hành chi phôi cá tính của con vật được mô tả trong bảng “Ngũ Hành”.

Chu kỳ của thập nhị chi

Moi con vật trong thập nhị chi cũng tượng trưng cho moi tháng trong âm lịch và bản chảt của từng con vật cùng chịu sự chi phôi của hành tương ứng. Trong chu kỳ 60 năm, vòng tròn Ngũ Hành cứ xoay tròn nên một chi có thẻ là Mộc, Hóa; Thò, Kim hoặc Thủy vả cá tinh của chi được xác đinh tùy theo hành đó.

Theo nhừng kiến giải tường tận của phong thủy học thì mỗi người trong chúng ta sẽ chịu sự chi phôi của tám hành và chủng bao gôm không chi tính cách mả còn cả vận mạng của chủng ta nỏa.

Mười hai con giáp

Dùng các tính cách được COI là cô hừu của một con vật trong thập nhị chi, khoa chiêm tinh Trung Quôc đà quy kết một sò tính cách này cho cá tính vả hành vi của người sinh ra tại một thời điẻm nhất định nào đó. Hệ thòng này hoạt động tương tự hệ thong chiêm tinh Tày phương. Tí

Người tuôi Tí lả người biêt chóp thời cơ trong sự tính toán so đo. Họ có khuynh hướng tích góp, cản kiệm nhưng lại không san sàng vung tay quá trán cho bảt cứ điêu gì. Họ hêt lòng vì gia đinh, nhất là con cái. Bèn ngoải, người tuòi Tý thích giao du, mơ rộng các quan hệ xà hội nhưng bèn trong có thẻ họ cảm thây khô sơ vả tính toán hơn thiệt. Là người nhanh trí vả nòng nhiệt, họ có những tình cảm rất sâu sảc cho dù có vè bẻ ngoài lạnh lùng. Với nghị lực cương cường và tham vọng, họ thường ôm đồm nhiêu việc, vượt quá khả năng hoàn thành. Người tuòi Tí sẽ kẻ vai sát cánh với bạn bè chừng nào họ còn nhận được sự ho trợ ngược lại. Họ cũng không thè giữ bí mật các thông tin được ký thác cho họ khi có thẻ dùng chúng đẻ mưu lợi riêng.

Người tuôi Sửu có cá tính vững vàng và có thẻ trông cậy được. Họ là nhả tò chức tuyệt vời vả giải quyết còng việc của mình một cách hệ thong. Họ không de bị chao đảo bơi ý kiên người khác. Trung thành là một đức tinh của họ nhưng sẽ không bao giờ quèn nêu bị qua mặt hay lửa dôi. Tuòi Sửu dường như thiêu óc tướng tượng mặc dù họ cũng có khả năng đưa ra nhừng ý kiẹn hay. Dũ không biêu lộ tình cảm hoặc tó ra là người làng mạn, nhưng là người hoàn toàn có thê dựa cậy được và lả bậc cha mẹ hết mình vì con cái. Họ ít nói nhưng có nhừng cữ chi tinh tẻ thay cho lời nói. Họ nôi tiêng vì tính kiên nhẫn nhưng ưong giói hạn – khi bị chọc tức, họ không muôn che giấu cơn giận.

Người tuôi Dãn rất năng động, bòc đông và sông hết minh. Họ thường nhảy xổ vào một dự án mà không cản lập kẻ hoạch trước, nhưng tính hổ hơi tự nhiên sẽ giúp họ thành công nếu không có sự buôn chán len vào khiến họ bõ ngang còng việc. Người tuôi Dàn không thích that bại và muôn được ngưõng mộ. Trong con chán nản, họ cản một người nhẫn nại lãng nghe cho đèn khi tinh thản phản chân trơ lại. Họ thích nhừng mòi quan hệ sôi nòi vả nhừng tình huống trám lặng khiến họ thấy tè nhạt. Người tuôi Dân là người tự cao tự đại. Họ có thẻ rộng lượng vả tòt bụng nhưng đôi lúc cũng không ngân ngại giương móng vuòt ra.

Người tuòi Mào là nhả ngoại giao bám sinh và không thê chịu đựng được xung đột. Họ có tinh tránh né và thường đưa ra nhừng cảu trả lời mà họ nghĩ là người khác thích nghe hơn là khơi mào một cuộc tranh luận. Điêu này không có ý nói lả họ chịu thua de dàng: cái vẻ bẻ ngoài ngoan ngoãn ấy che đậy một ý chí mạnh mẽ và lòng tự tin vừng vàng. Rát khó thăm dò ý nghĩ của người tuòi Mão và tuy họ lúc nào cũng có vẻ mơ mơ màng mảng nhưng thực sự trong lòng: họ có thè đang sãp đặt các kẻ hoạch tiêp theo. Mang biêu tượng con vật òn hòa nhất trong 12 chi, tuôi Măo vòn rất hòa đông nhưng chi khi không gian riêng tư của họ không bị xâm phạm. Thích kết bạn và chi tinh. Họ tránh toi đa chuyện được nôi đình nôi đám vả vui hưởng với nhừng “hanh phúc nhỏ nhor trong cuộc sông.

Người tuòi Thìn lao thảng vào các dự án hoặc những cuộc đòi thoại với tinh thản của kẻ đi tiên phong. Họ thường không đè ý đèn những kẻ đang tìm cách theo đuòi; hay đúng hơn, những kẻ đang mưu tính sau lưng. Lả người có quyên hành; họ tạo ra luật lệ riêng và không thẻ chiu được sự câu thúc. Họ thích tự mình xòc vác còng việc vả thúc đây người khác hành động. Họ luôn sần lòng giúp đỗ người khác nhưng lòng kiêu hãnh đã khiển họ e dè khi phải nhận sự giúp đõ trả lại. Dù luôn lả trung tàm thu hút sự chú ý: họ lại có khuynh hướng cỏ độc và de bị stress khi cuộc sòng trơ nên khó khán. Chăm chi và hào phóng, người tuôi Thìn hoàn toàn đáng tin cậy và trung thành trong tình bạn. Họ thích sự náo nhiệt vả nhừng điêu mới lạ. Khi gặp sự bực minh, họ có thè phát cáu nhưng nhanh chóng quèn ngay.

 

dia diem noi that gia khanh
dia diem noi that gia khanh