Thiên can địa chi và bệnh tật cơ thể đôi ứng như thế nào?

1. Tại sao khí, ngũ hành, thiên can địa chi có thể dùng để nói vê tình trạng sức khoẻ của con người?

Bách bệnh đều sinh ra từ khí. Trước tiên, bắt đầu nói từ hai khí âm dương, sách Ầm dương ứng tượng đại luận viết: “Âm thắng thì dương bệnh, dương thịnh thì âm bệnh”. Hai khí âm dương trong cơ thể cần phải cân bằng tương đối, nếu dương khí thắng thì âm khí tất tổn, âm khí thịnh thì dương khí tất tổn, con người sẽ sinh bệnh, thậm chí tử vong. Sách Mạch giải thiên trình bày cụ thể hơn về nguyên nhân sinh bệnh: “ù tai là do dương khí vạn vật thịnh đi lên; cái gọi là điên cuồng, là do dương tận ở trên, còn âm khí ở dưới, dưới hư trên thực, cho nên điên cuồng”. Vì vậy, bách bệnh sinh ra từ khí. Cơ thể người là một thể âm dương đối lập rất phức tạp. Đông y học từ lâu đã chẩn đoán thịnh suy sức khoẻ và điều trị bệnh tật căn cứ vào âm dương ngũ hành và thiên can địa chi, sự sắp xếp của các bộ phận, cơ quan tổ chức trong cơ thể. Do đó, âm dương ngũ hành và thiên can địa chi không chỉ có thể dùng để nói về công năng sinh lý và biến đổi bệnh lý của cơ thể, mà còn có ý nghĩa chỉ đạo trong chẩn đoán và điều trị bệnh tật.

2. Thiên can địa chi và bệnh tật cơ thể đôi ứng như thế nào

Thiên can địa chi phôi với tạng phủ, căn cứ vào thịnh suy bốn mùa và tuế vận mỗi năm, có thể chỉ rõ khi nào sẽ thịnh hành bệnh nào. Sách Khí giao biến đại luận viết: “Năm Mộc thái quá thì phong thịnh hành, Tì Thể bị tà. Hoả thái quá thì viêm thử thịnh hành, Kim Phế bị tà. Năm Thổ thái quá thì thấp thịnh hành, Thận Thuỷ bị tà. Năm Kim thái quá, táo thịnh hành, Can Mộc bị tà. Năm Thuỷ thái quá, hàn thịnh hành, tà hại Tâm Hoả”. Sách Tàng khí pháp thời luận viết: “Bệnh ở gan lành vào mùa hạ, mùa hạ không lành thì nặng vào mùa thu, mùa thu không chết, giữ đên mùa đông, bắt đầu vào mùa xuân,… Người bệnh gan lành vào Bính Đinh, Bính Đinh không lành thì nặng vào Canh Tân, Canh Tân không chết thì giữ đến Nhâm Quý, bắt đầu vào Giáp Ất,…”.

3.  Tạng phủ kỉnh lạc mà thiên can địa chi sở thuộc và ngũ hành dôi ứng như thế nào?

Thuộc tính âm dương ngũ hành của tạng phủ cơ thể đều giống vổi âm dương ngũ hành trong thiên can địa chi, Kim Mộc Thuỷ Hoả Thể phân biệt thịnh suy bốn mùa, nên Mộc quá vượng thi tì vị ắt bị khắc, do đó tì vị sẽ mắc bệnh. Hoặc một người Mộc vượng mà Thổ suy thì tì vị của người đó nhất định có bệnh. Bởi vậy, hiểu được quan hệ sinh khắc giữa thiên can địa chi vồ cơ thể cũng như tầm quan trọng của các đối ứng sẽ có thể phòng , tránh bệnh tật hữu hiệu và biết được sự nặng nhẹ lành dữ của bệnh tật.

BẢNG ĐỐI ỨNG TẠNG PHÙ KINH LẠC VỚI THIÊN CAN ĐỊA CHI VÀ NGŨ HÀNH, NGŨ QUÝ, NGŨ PHƯƠNG

Ngũ

hành

Mộc Hỏa Thổ Kim Thùy
Ngũ Đông Nam Trung Tây Bắc
phương
Ngũ Xuân Hạ Trường hạ Thu Đông
quý
Thiên Dương Âm Dương Âm Dương Âm Dương Âm Dương Âm
can Giáp Ất Bính Đinh Mậu Kỷ Canh Tân Nhâm Quý
Địa chi Dần Mão I Ngọ Tỵ Thìn Mùi Thân Dậu Hợi
Tặng Gan Tim Lá lách Phổi Thận
Phủ Mậỉ Tiểu Dậ dày Đại Bàng Thận
tràng tràng quang Màng
Tam tim
tiêu
Kỉnh Túc Túc Thủ Thủ Tức Túc Thù Thủ Túc thái
lạc thiếu quyết thái thiếu dương thái dương thái dương
dương âm dương âm minh âm minh âm Thủ thái
ị_____ dương

4.  Lý giải quan niệm phong thuỷ dương sinh “Thiên can hoá ngũ vận” như thế nào?

Đại vận là tuế vận chủ quản cả năm, dùng để nói rõ đặc điểm biến đổi khí hậu trong cả năm. Phương pháp suy đoán đại vận là thiên can phối với ngũ vận, kết quả là: Gặp năm Giáp và năm Kỷ, đại vận thuộc Thể; năm Ất và năm Canh, đại vận thuộc Kim; năm Bính và năm Tân, đại vận thuộc Thuỷ; năm Đinh và năm Nhâm, đại vận thuộc Mộc; năm Mậu và năm Quý, đại vận thuộc Hoả. Người có ngũ hành khác nhau trong các kỳ đại vận khác nhau phải chú ý sức khoẻ ở những bộ phận khác nhau của cơ thể, áp dụng các phương pháp dưỡng sinh khác nhau.

 

dia diem noi that gia khanh
dia diem noi that gia khanh