Tại sao người Ôn Châu lại được gọi là “Người Do Thái của Trung Quốc”?

Nguồn gốc của người Ôn Châu

Người Ôn Châu có biệt danh là “Người Do Thái của Trung Quốc”, họ có tài buôn bán bẩm sinh. Chỉ hai bàn tay trắng nhưng họ dám nghĩ dám làm, chịu kham khô tạo dựng sự nghiệp, không bao giờ chịu thất bại. Những đặc điểm đó khiến cho Ôn Châu trở thành “Nhất đại thương đô”.

Ôn Châu đã trở thàph văn hóa thương nghiệp, một tượng trưng tinh thần thành phô”. Vậy điều gì đã tạo nên người Ôn Châu? Điều gì đã khiến người Ôn Châu đứng vững trước cơn bão kinh tế Trung Quốc trở thành một đại diện tinh thần thương nghiệp mạnh mẽ, kiên nhẫn? Vị trí địa lý và bô” cục phong thủy đặc biệt của ôn Châu đã có tác dụng rất lớn đến những điều đó.

Quá trình thành nên thành Ôn Châu

Bố cục chỉnh thể của thành Ôn Châu được đại sư phong thủy nổi tiếng thời Đông Tấn là Quách Phác thiết kế. Theo ghi chép trong cuốn “Ôn Châu phủ chí” năm Gia Thanh triều Minh: Năm Tấn Minh Đê” Thái Minh (năm 323), ôn Châu quyết định tu sửa thành. Lúc đó Quách Phác đang làm khách ở Ôn Châu. Thế là người ta mời ông thiết kê”. Người Trung Quốc có thói quen truyền thông thích tọa Bắc hướng Nam nên xây bờ Bắc của sông Ngõa Giang. Nhưng sau khi đi quan sát thực địa, Quách Phác đã tiến hành so sánh thổ nhưỡng của hai bờ Nam Bắc, ông phát hiện thấy cùng một thể tích nhưng đất của bò Bắc nhẹ, còn đất của bờ Nam nặng. Thê” là ông quyết định xây quận ồn Châu ở bờ Nam sông Ngõa Giang.

Quách Phác leo lên núi Tây Quách ở bò Nam thấy nhiều đỉnh núi đứng sai vị trí tạo hình Bắc Đẩu, núi Hoa Cái đóng miệng cái gáo. Nếu thành quấn bên ngoài núi thì rất thịnh vượng, giàu có nhưng không tránh khỏi binh đao loạn lạc. Nếu thành ỏ trong núi, thì bọn cướp không thể xâm nhập vào, có thể giữ yên ổn. Bỏi vì thành ở trong núi nên gọi là Đấu Thành. Hoa Cái, Tùng Đài, Hải Vân, Tây Quách là bôn ngọn núi tạo thành “Đẩu Khôi” của sao Bắc Đẩu. Còn núi Tích Cố, Thúy Vi, Nhân Vương là Đẩu Cấu. Ngoài ra, núi Hoàng Thổ bên trái và núi Linh Quan bên phải là tả phụ hữu bật. Tiếp đó, Quách Phác chọn vị trí đào 28 chiếc giong, tượng trưng cho 28 ngôi sao trên trời và giải quyết vấn đề dùng nước của người dân trong thành. Hơn nữa, ông còn nghĩ một khi xảy ra chiến tranh, thành trì bị bao vây, cắt đứt nguồn nước thì bách tính trong thành sông thế nào? ông bắt đầu đào thêm 5 cái đầm nưốc mang ý nghĩa ngũ hành Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Mỗi một đầm nước lại được thông vối sông bảo vệ thành, rồi cuối cùng chảy vào sông Ngõa Giang.

Sự kiên cố của thành Ôn Châu được minh chứng trong lịch sử

700 năm sau, Quách Phác mất, Phương Liệt đòi Bắc Tông tụ quân khỏi nghĩa, khí thế như chẻ tre, mạnh mẽ không thể ngăn chặn nổi. Tuy nhiên vây khốn thành Ôn Châu hơn mười ngày mà vẫn không phá nổi nên đành hậm hực rút quân. Đến năm Gia Tĩnh triều Minh, giặc Oa ùn ùn xâm phạm vùng duyên hải ồn Châu nhưng không thể tấn công vào trong thành. Điều đó chứng tỏ rằng thành Ôn Châu thực sự là bức thành kiên cố, vững chãi.

Cũng chính vì qua bao nhiêu biến cố lịch sử mà thành Ôn Châu vẫn đứng yên không đổ đã tạo nên tính cách gặp nguy không chùn bước, chịu, khó kiên nhẫn để bước tới thành công của người Ôn Châu. Cũng chính những tính toán dự đoán trước tương lai và nắm vững vạn vật tự nhiên của đại sư phong thủy Quách Phác đã bồi dưỡng nên tính cách của người Ôn Châu.

 

dia diem noi that gia khanh
dia diem noi that gia khanh