Sao Cự Môn Thổ

Thiên y thuộc sao Cự Môn Thổ tinh, dương tinh

Những người ở hướng nhà này nói chung rất tốt: Con cháu đông đúc giàu sang phú quý, gia đạo nhân từ, con cháu thông minh, hiếu thuận.

Nhưng nêu sao Cự Môn bị hướng nhà khắc thì các điều tốt lành nói trên bị giảm thiểu và dần biến thành hung.

Sao Cự Môn (Thổ) nhập cung Kim, tức là người mệnh cấn ở nhà hướng càn (Kim), hoặc người có mệnh Khôn ở nhà hướng Đoài (Kim) là được thiên y thuộc sao Cự Môn thuộc Thổ tinh.

Người mệnh cấn ở nhà hướng càn là sao sinh hướng. Những người có nhà ở hướng này thường được: Con cháu hiền hiếu, hoà thuận, gia sản hưng vượng, giàu sang phú quý. Sao dương, hướng dương và dương thịnh âm suy lợi cho nam giới.

Người mệnh Khôn ở nhà hướng Đoài là sao sinh hướng. Những người có nhà ở hướng này: Con cháu hiền hiếu, hoà thuận, gia tài hưng vượng, giàu sang phú quý. Dương tính sinh âm hướng, lợi cho nữ Đoài là con gái út.

Ứng nghiệm vào các năm, tháng Thân, Tý, Thìn

Sao Cự Môn (Thổ) nhập cung Mộc, tức là người mệnh Khảm ở nhà hướng Chấn (Mộc), hoặc người mệnh Ly ở nhà hướng Tốn (Mộc) là được thiên y thuộc sao Cự Môn Thổ tinh. Cung (Mộc) khắc sao (Thổ) ban đầu hanh thông vể sau suy bại dần, biên cát thành hung.

Mệnh Khảm ở nhà hướng Chấn là mệnh và hướng tương sinh là tốt lành, mệnh Ly ở nhà hướng Tốn là hướng sinh mệnh tương sinh cũng tốt lành nhưng cả hai hướng Chấn và Tốn là Mộc khắc sao Cự Môn là Thổ nên biên cát thành hung, vì vậy không nên ở hướng này.

Ứng nghiệm vào các năm, tháng Thân, Tý, Thìn

Sao Cự Môn (Thổ) nhập cung Thuỷ tức là người mệnh Chấn ở nhà Khảm (Thuỷ) là được thiên y thuộc sao Cự Môn Thổ tinh.

Sao (Thổ) khắc hướng (Thuỷ). Mệnh Chấn là Mộc được hướng Khảm là Thuỷ sinh, ban đầu hưng vượng nhưng bị sao khắc hướng nên biến cát thành hung, gia tài suy bại, bệnh tật. Dương tinh khắc dương hướng hại cho nam giới, Khảm là trung nam hại cho trung nam.

Ứng nghiệm vào các năm, tháng Thân, Tý, Thìn

Sao Cự Môn (Thổ) nhập cung Hoả, tức là người mệnh Tốn ở nhà hướng Ly (Hoả) là được Thiên y thuộc sao Cự Môn Thổ tinh, ở đây mệnh và hướng tương sinh, sao và hướng cũng tương sinh nên rất cát lợi. Những người có nhà ở hướng này được: Gia đình hưng vượng, giàu sang phú quý, trường thọ.

Ứng nghiệm vào các năm tháng Thân, Tý, Thìn

Sao Cự Môn (Thổ) nhập cung Thổ, tức là người mệnh càn ở nhà hướng cấn (Thổ) hoặc người mệnh Đoài ở nhà hướng Khôn (Thổ) là được thiên y thuộc sao Cự Môn Thổ tinh. Sao và hướng đều là Thổ tương hoà.

Người mệnh càn ở nhà hướng cấn là hướng Thổ sinh mệnh Kim lại được sao Cự Môn hướng Thổ, sao và hướng tỉ hoà. Những người có nhà hướng này sẽ được: Gia tài hưng vượng, vinh hoa phú quý. Hướng sinh mệnh, mệnh Kim là cha nên lợi cho cha.

Người mệnh Đoài ở hướng Khôn là hướng Thổ sinh mệnh Kim lại được sao và hướng cùng là Thổ tỉ hoà. Những người có nhà ở hướng này được: Gia tài hưng vượng, phú quý. Hướng sinh mệnh, mệnh Đoài là con gái út nên lợi cho con gái út. Hướng là dương mệnh là âm, dương hướng sinh âm mệnh là lợi cho nữ.

Tuyệt mệnh thuộc sao Phá Quân Kim tinh, âm tinh

trai út, Tốn là con gái cả nên hại nhiều cho con trai út và con gái cả. ứng nghiệm vào các năm, tháng Tỵ, Dậu, Sửu.

Sao Phá Quân (Kim) nhập cung Thuỷ, tức là người mệnh Khôn ở nhà hướng Khảm (Thuỷ) là bị tuyệt mệnh thuộc sao Phá Quân Kim tinh, ở đây mệnh Thổ khắc hướng Thuỷ, Khảm là trung nam, Phá Quân là hung tinh hành Kim lại tương sinh với hướng hành Thuỷ nên càng hung hãn. Người ở hướng này chịu tất cả các tai hoạ do sao Phá Quân gây ra như: Gia nghiệp suy vong, bệnh tật liên miên, gia đình ly tán, thị phi kiện tụng. Mọi sự bất lợi.

Ứng nghiệm vào các năm, tháng Ty, Dậu, Sửu

  • Sao Phá Quân (Kim) nhập cung Hoả, tức là người mệnh càn ở nhà hướng Ly (Hoả) là bị tuyệt mệnh thuộc sao Phá Quân Kim tinh, ở đây hướng (Hoả) khắc mệnh (Kim), đồng thời hướng Hoả khắc sao (Kim) tuy rất xấu nhưng sao Phá Quân là hung tinh bị hướng tương khắc làm cho hung tinh mất hiệu lực tác hại. Do đó tại hoạ được giảm dần.

Ứng nghiệm vào các năm, tháng Ty, Dậu, Sửu

  • Sao Phá Quân (Kim) nhập cung Thổ, tức là người mệnh Khảm ở nhà hướng Khôn (Thổ) hoặc người mệnh Tốn ở nhà hướng Cấn (Thổ) bị tuyệt mệnh thuộc sao Phá Quân Kim tinh nên cũng rất xấu. Phá Quân là hung tinh hành Kim lại được hướng nhà hành Thổ sinh trợ nên càng hung dữ, gây tác hại càng mạnh. Người ở hướng này phải chịu tất cả những tai hoạ nặng nề do sao Phá Quân gây ra.

Dương tinh khắc dương hướng hại cho nam giới, Khảm là trung nam nên hại cho nam và trung nam. ứng nghiệm vào các năm, tháng Ty, Dậu, Sửu.

Sao Phá Quân (Kim) nhập cung Kim, tức là người mệnh Chấn ở nhà hướng Đoài (Kim) hoặc người mệnh Ly ở nhà hướng càn (Kim) là bị tuyệt mệnh thuộc sao Phá Quân Kim tinh, ở đây sao và hướng tỉ hoà, không có gì cản sự hung hãn của sao Phá Quân nên người ở hướng này chịu toàn bộ tác hại do sao Phá Quân gây ra như nói trên.

Ứng nghiệm vào các năm, tháng Ty, Dậu, Sửu

  • Sao Phụ Bật (Thuỷ) nhập cung Mộc, tức là người mệnh Chấn ở nhà hướng Chấn (Mộc) hoặc người mệnh Tốn ở nhà hướng Chấn (Mộc) là được phục vị thuộc sao Phụ Bật Thủy tinh, ở đây mệnh và hướng tỉ hoà, sao và hướng tân sinh. Những người có nhà ở hướng này thường được: Gia sản tăng tiến, có chức có quyển, con cháu thông minh. Âm thuỷ sinh dương Mộc (Chấn) lợi cho nam và lợi cho trưởng nam. Âm thuỷ sinh âm Mộc (Tốn) âm thịnh dương suy, lợi cho nữ và lợi cho trưởng nữ
dia diem noi that gia khanh
dia diem noi that gia khanh