SƠ ĐỒ PHONG THUỶ TỬ CẤM THẢNH NHÀ THANH

1. SƠ ĐỒ PHONG THUỶ TỬ CẤM THẢNH NHÀ THANH

Cổ nhân càn cứ quan điểm “Chu Dịch” dùng tinh tượng để phân chia phướng hướng mặt đất, Bắc Kinh ỏ hưổng Đông Bắc, là ảnh chiêu của sao bắc cực trên mặt đất. Do đó ngưò’i Trung Quốc xưa cho rằng ỏ’ trên mặt địa lý hay thiên văn thì Bắc Kinh luôn là trung tâm thiên hạ. Trải qua hai triều Minh, Thanh liên tục tu sửa xây dựng, bô’ cục của Tử cấm Thành vẩn được nghiêm chỉnh tuân theo nguyên tắc trục đối xứng. Kiến trúc hai đầu trục giữa là sự đối xứng âm dương, trục giữa tức là đường tý Ngọ là đường tiêu chuẩn cho quy hoạch điện Tử Cấm Thành và thánh Bạc Kinh. Ba điện lốn trong tử cấm thành: điện Thái lioà, điện Trung Hoà, điện Bảo Hoà và ba tẩm cung là Càn Thanh cung, Giao Thái cung và Khôn Ninh cung đều nằm trên trục trung tám. Các kiến trúc khác đểu tuân thủ nghiêm nguyên tắc bố cục đôí xứng, phân bô đôi xứng
qua hai bén trục giữa. Kiểu bố cục phong thuỷ này của Tử Câ’m Thành mấy trăm năm qua trực tiếp chì đạo bố cục quy hoạch thành Bắc Kinh có ảnh hương đến tận ngày nay.

* Sông Đào Kim Thuỷ dẫn nước Ngọc tuyền sơn từ Tâv bắc Vạn tuế sơn đến, Tây bắc thuộc hướng Càn ví như cửa trời. Do đó ngụ ý sông Kim Thuỷ dẫn nguyên khí cuồn cuộn từ trên trời chảv vao Tủ Cam Thành
* Bộ phận cuối cùng trên trục Tử Cấm Thành là Ngự hoa viên Các đình đài, cây cối, núi giả trong Ngự hoa viên được bố cục gần như đối xứng để đúng vói kết cấu truyền thống của vườn rừng Trung Quốc. Đây là đình Vạn Xuân ỏ Ngự lâm viên trong Tử Cấm Thành.
* Ngọ môn là cửa chính của Tử Cấm Thành. Khi vào triều các quan đều phải đứng chò đợi 0 đây, khi đi đánh nhau trỏ về tháng hay thua cũng làm lễ tại đây. Hình thức của cửa này giống như cửa khuyết, trong thời Tông. Phía trên phần mặt cắt ngang của cửa có làm kết cấu giá gỗ, phía dưối có 5 cửa cuốn là một kiểu cửa thành có dáng rất hùng vĩ, oai nghiêm.
* Trên đàn Xả tắc có bày năm màu đất : phía đông đất xanh, phía nam đất đồ, phía tây đất trắng, phía bắc đất đen, trung tâm đất vàng do các châu phủ mang về. Đây là ý nghĩa đất trong thiên hạ đều thuộc về vương triều. Thái miếu là nơi cung phụng tổ tiên các triều vua, là tượng trưng quyền lực bâ’t khá xâm phạm. Hai ý nghĩa mạnh mẽ này là phỏng theo quy mô truyền thống “trái tổ phải miếu”.
* Núi Thổ Thành ỏ cực Bắc của Tử Cấm Thành là “Hạo sơn” cúa Tử Cấm Thành. Từ trên núi cảnh Sơn nhìn lên phía nam các cung chủ vếu của Tử Cấm Thành nằm trên trục giữa các kiến trúc khác đôi xứng nhau.
* Đây là tranh vẽ Tử Cấm Thành thòi kì đầu nhà Minh. Triều Nguyên xây dựng Đại đô và cung điện, hai triều Minh Thanh xây Tử Cấm Thành trên nền Đại đô, quy mô hình dáng đều căn cứ theo cung điện nam kinh, Tử cấm Thành triều Minh, Thanh đều có mức độ xây dựng mỏ rộng và trọng tâm không giông nhau nhưng hình dáng cơ bản không mấy thay đồi.
* Thái Hoà điện trong Tử Cấm Thành là nơi vua tiến hành các nghi lễ. Kiến trúc hiện còn lại là từ thời Khang Hy thứ 13 (năm 1659).
* Quảng trường Thiên An Môn từng là một quảng trường cung đình bên ngoài cửa chính Tử Cấm Thành trong thời kì phong kiến thống trị. Ba mặt đông, tây, nam của nó có tường vây là nơi cấm dịa đôi với dân chúng. Hiện quảng trường Thiên An Môn từ đông sang táy rộng 500 mét, từ nam sang bắc rộng 800 mét, diện tích 440.000 m~ có thể chứa một triệu người cùng một lúc. Đây là quang trường lốn nhất thế giới và là biểu tượng của Trung Quốc.
Sơ ĐỔ MƯỜI BA LĂNG ĐỜI MINH
Mười ba làng mộ nổi tiêng của mưòi ba triều vua nhà Minh (còn gọi là Thập tam lăng) mà chúng ta đểu biết chính là công trình được xây dựng nên sau khi đâ nghiên cứu lựa chọn rất công phu về phong thuỷ. Nó là một quần thê kiến trúc lăng mô đươc bảo tồn hoàn chỉnh nhất trên thế giới hiện nay. Mười ba láng mộ này được xây dựng trên quan niệm phong thuỷ hoàn mỹ nhất để điểu hoà giữa kiến trúc và tự nhiên, là kiệt tác kiến trúc trong lịch sử địa lv thế giới. Nhà học giả cuối Minh đầu Thanh là Co’Viêm Vũ đã từng làm thơ miêu tả địa thê công trình này như sau :
Bầy núi từ Nam đến,
Thê như Giao long bay Móng Đống tì Lư Long Móng Tây duỗi Thái Hành Đuôi sau buông Hoàng hoa Mặt trước ngổ Thần kinh Giữa có vạn niên trạch Gọi là Khang gia trang Đã chứa trăm vạn người Rộng mở ra Minh dường.

Đinh bia: Đình bia ỏ giữa đường Khôn đạo là một toà đình bôn hướng do Trường lăng xây dựng. Trong đình có tấm bia đầu rồng cao I mét trôn có viết.: “Bia công Hức láng mộ nhà Đại Minh”. Bốn góc đình có đặt 4 cột đá trắng hoa t.rẻn có tạc bốn con thú lạ gọi là vong thiên.
Đại cung môn: Đại cung môn chia làm ba cửa là cửa chính vào lủng, hai bên có dựng hai hàng bia đá có viết: “Các quan viên dừng ngựa d đây”. Tất cả những người đươc cử đến tê mộ đều đi bô từ cứa này vào để thể hiện sự tôn nghiêm đối với các vị vua.
Đài bia: Đài bia la công trình kiến trúc sô” môt xây vào năm Gia Tĩnh thứ 19 (năm 1540) gồm năm xà sáu trụ mười một tầng, tất cả đểu dùng đá phiến tráng. Trên dưdi cột và kèo đều chạm rồng, mây và kì lán, sứ tử . Kết cấu đài bia rất hoành tráng, hoa văn tinh xảo, phản ánh trình độ công nghệ kiến trúc đá trác tuyệt của thời Minh.
fiai núi Ịj>ng, Hổ: Đi qua Đải bia tới hai bên thần đao là hai núi nhỏ. Phía Đông là Mãng son hình như một con rồng xanh bay lên. Phía Tây là Hổ cốc hình giống như một con hổ đang thủ thế chực vồ mồi. Trung Quốc xưa có truyền thuyết cho rằng bên trái có Thanh Long bên phải có Bạch Hổ là điểm lành. Rồng và Hố ỏ hai bên có ý nghía bảo vệ cho cửa lốn của 13 lăng.

Đường Thần đao: Đường lớn phía sau cửa lớn gọi lả thần đạo hay
lăng đạo. Hai bên là hai hàng tượng tạc người, thú đá rất sinh động, tinh xảo. Đây là kiểu bố trí từ 2000 năm trước trong đòi Tần • Hán, chủ yếu có tác dụng trang trí, tượng trưng cho sự uy nghi của vua, biểu thị sau khi vua chết đi vẫn có quần thần và các con vật đế sử dụng.
Cung Long phượng: cửa long phượng do bôn cột đá lớn tạo thành, ba cửa cột là đá hoa trên có tạc hình mây và con thú. ơ nóc mỗi cửa đều có tạc hình bó đuốc nên còn gọi là “Đài hoả diêm”.

 

dia diem noi that gia khanh
dia diem noi that gia khanh