Phỉ tinh lâm môn đoán cát hung như thế nào?

1. Lưu niên phi tinh tiến hành chủ sự tám phương như thế nào?

Lưu niên phi tinh còn gọi là Thái tuế, ảnh hưởng trực tiếp đến vận khí lưu niên của ngôi nhà. Nếu nó bay đến cửa chính thì sẽ ảnh hưởng đến vận khí của cả nhà năm đó; phi tinh bay đến văn phòng, bàn làm việc, bàn học thì sẽ ảnh hưởng đến công việc, học hành của năm đó.

Phi tinh có hung có cát, có sao chủ tài, có sao chủ quan, loại phị tinh nào đến đâu thì sẽ ảnh hưởng đến cát hung ở đấy. Thí dụ, lưu niên Tứ Lục tinh bay đến phòng ngủ ở hướng cung Đoài, sao Tứ Lục thuộc Mộc, mà Đoài thuộc Kim, Kim khắc Mộc, như vậy người dó năm đó có thể bị ách vận do Kim gây ra; đồng thời Kim khắc Mộc không cát, sẽ khiến sao Tứ Lục suy thoái, sao Tứ Lục mà suy thoái thì chủ về dâm loạn, điều này dự báo có thể có đào hoa vận.

2.  Lưu niên tinh và cửu cung kết hợp để đoán việc như thế nào?

Thí dụ, ngôi nhà toạ Sửu hướng Mùi vận 7, muốn đoán cát hung cụ thể năm 2014 (lưu niên tinh là sao Tứ Lục). Trong trạch mệnh bàn, Càn vị là Thổ tinh Nhị Hắc và Mộc tinh Tam Bích, Thổ sinh Mộc, hơn nữa Tam Bích chủ về tranh đấu, cho nên có thể sẽ có tai nạn xe cộ, kiện tụng, hình ngục, gia đình bất hoà* Tra lưu niên bàn thì Càn vị là Ngũ Hoàng, là hung tinh, như vậy có thể sẽ xảy ra những sự kiện bất lợi sau:

Khảm vị của trạch mệnh bàn là Kim Lục Bạch và Thổ Bát Bạch, Thổ sinh Kim, chủ về tài. Lại tra lưu niên bàn, Khảm vị là Cửu Tử, chủ về đào hoa, có nghĩa người đó sẽ vì chuyện đào hoa mà thất hoà.

Cấn vị của trạch mệnh bàn là Mộc Tứ Lục và Thuỷ Nhất Khảm, Thuỷ sinh Mộc, Tứ Lục là sao Văn Khúc, chủ về công danh hiển đạt, thăng quan tấn tước. Tra lưu niên bàn, Cấn vị là Thất Xích, chủ về sự nghiệp huy hoàng.

Chấn vị của trạch mệnh bàn là Bát Bạch và Lục Bạch, giông với Khảm vị. Tra lưu niên bàn, Chấn vị là Nhị Hắc Thể, là sao Bệnh phù, mà quẻ Chấn đại diện cho con trai cả, điều này cho thấy con trai cả có thể bị bệnh.

Tôn vị của trạch mệnh bàn là Cửu Tử Hoả và Ngũ Hoàng Thổ, Hoả sinh Thổ, Ngũ Hoàng là hung tinh, có thể gây ra hoả tai, kiện tụng. Tra lưu niên bàn, Tôn vị là Tam Bích, cũng là hung tinh, vì thế có thể dẫn đến các tai hoạ trên.

Khôn vị của trạch mệnh bàn là sao vượng đương lệnh Thất Xích Kim, hai sao hội hướng, là tượng chủ về tài. Tra lưu niên bàn, Khôn vị là Nhất Bạch, cũng là sao cát, chủ về nhà đó sinh con thông sáng.        ‘

Đoài vị của trạch mệnh bàn là tổ hợp Tam Bích, Nhị Hắc, giống với Càn vị. Tra lưu niên bàn, Đoài vị là sao Lục Bạch, vì thế không hung không cát.

3.  Phỉ tinh lâm môn đoán cát hung như thế nào?

Điểm quan trọng nhất của việc phán đoán cát hung trong Huyền không là cửa chính. Phán đoán, người, việc, vật trong nhà đều có thể dùng phương thức phi tinh lâm môn. Cách thức cụ thể là trước hết xếp vận bàn của ngôi nhà, sau đó dùng lưu niên tinh, lưu nguyệt tinh, trực nhật tinh, thời tinh nhập cung giữa để phi bố, xem cung vị mà cửa chính ỗ vào, phi tinh là cát tinh thì cho thấy có việc mừng, là hung tinh thì cho thấy có tai hoạ, phi tinh và vận tinh tương sinh thì cát, tương khắc thì hung.

Thí dụ, người mệnh Tứ Lục, cửa chính mở ở hướng tây, muốn xem vận trình tháng Giêng năm 2011. Trước hết cần đưa quẻ mệnh 4 vào cung giữa bố trí vận bàn. Đồng thời, năm 2011 là năm Tân Mão, cán cứ ca quyết “Tý Ngọ Mão Dậu Bát Bạch cung”, định lưu nguyệt tinh tháng Giêng là 8, cho phi tinh 8 bay vào cung giữa phi bố. Sau đó quan sát phi cung đồ, Đoài vị mà cửa chính ở vào là Lục Bạch Kim, Nhất Bạch Thuỷ. Phi tinh Nhất Bạch là sao cát, hơn nữa Lục Bạch Kim và Nhất Bạch Thuỷ tương sinh lại càng cát. Chủ về người này nổi danh vì văn nghệ, nên tháng này có việc mừng như văn chương nổi tiếng, thăng quan tiến lộc.

 

dia diem noi that gia khanh
dia diem noi that gia khanh