Phán đoán sự việc bằng cửu tinh phi phục như thế nào?

1. Phán đoán sự việc bằng cửu tinh phi phục như thế nào?

Lợi dụng 5 môi quan hệ sinh sát ngũ hành của cửu tinh để giới phân tổ hợp của phi tinh, dù là tổ hợp nào cũng mang tới điềm báo và cát hung khác nhau. Trong cửu tinh phi phục, tổng cộng có chín chín tám mốt tổ hợp phi tinh, thông qua 5 mối quan hệ sinh sát, có thể nghiên cứu hàm nghĩa của mỗi tổ hợp. Chỉ cần hiểu được nguyên lý tổ hợp của nó là hiểu được quan hệ ngũ hành của mỗi ngôi sao và suy đoán được hàm nghĩa trong đó.

2. Tại sao hai ngôi nhà gần nhau không được thông nhau?

Hai ngôi nhà gần nhau đập cho thông để thiết kế lại sẽ làm thay đổi mọi cách cục. Căn cứ nguyên lý của cửu cung phi tinh, mỗi ngôi nhà là một cửu cung, hai ngôi nhà đập thông nhau vẫn là một cửu cung, nhưng mọi phương vị cát hung đều thay đổi theo kết cấu, vị trí phi tinh cũng phải thiết kế lại. Nếu là thông lầu trên lầu dưới thì vị trí cát hung của phi tinh sẽ không thay đổi quá nhiều. Nhưng nếu thông hai gian phòng của cùng một tầng lầu thì mọi vị trí phi tinh sẽ thay đổi. Hai ngôi nhà biến thành một ngôi nhà, phải cẩn thận vị trí nhà vệ sinh và nhà bếp của ngôi nhà ban đầu, chỗ đó dù đổi thành phòng ngủ hay phòng khách cũng phải chú ý giữ cho không khí lưu thông và môi trường bên ngoài sạch sẽ

3. Hàm của hợp thập trong phong thuỷ là gì?

Hai sô’ cộng lại bằng mười gọi là hợp thập, trong hậu thiên bát quái, các số hợp thập đại diện cho hai quẻ đối nhau. Thí dụ Khảm một đối với Ly chín, Khôn hai đối với Cấn tám, Chấn ba đối với Đoài bảy, Tốn bốn đối với Càn sáu. Huyền không cho rằng hợp thập là tượng cát lợi, trong mệnh bàn, nếu hướng tính và vận tinh hợp thập, hoặc sơn tinh và vận tinh hợp thập, hoặc sơn tinh, hướng tinh và vận tinh đều hợp thập đều là tượng đại cát. Nhưng nếu gặp cách cục sơn trên thuỷ dưới, song tinh hội toạ, sau lưng không có thuỷ thì tuy hợp thập, cũng không thể là cát.

4. Tại sao tổ hợp phi tinh tổi kỵ thuần dương thuần âm?

Phi tinh có chia âm dương.Sao âm tính là: Nhị Hắc (mẹ), Tứ Lục (trưởng nữ), Thất Xích (út nữ), Cửu Tử (thứ nữ).

Sao dương tính là: Nhất Bạch (thứ nam), Tam Bích (trưởng nam), Lục Bạch (cha), Bát Bạch (út nam).

Phi tinh tổ hợp tối kỵ thuần âm hoặc thuần dương, giả sử ba phi tinh thuần âm hoặc thuần dương tổ hợp với nhau thì là tượng đại hung. Bởi vậy, khi xem tổ hợp phi tinh, trước hết không cần quan tâm tổ hợp đó tốt hay xấu, mà phải xem tổ hợp âm dương. Thí dụ, đấu ngưu sát Nhị Hắc Tam Bích mà chúng ta quen thuộc, trước khi phân tích hiệu ứng của đấu ngưu sát, phải xem âm dương của tổ hợp Nhị Hắc Tam Bích. Hai ngôi Nhị Hắc đồng cung tất nhiên sẽ hung hơn Nhị Hắc và Tam Bích đồng cung, mà Nhị Hắc Tứ Lục

cũng hung hơn Nhị Hắc Tam Bích. Nguyên nhân là, Nhị Hấc Tam J3ích đồng cung tuy hung, nhưng là một âm một dương, cồn hai ngôi Ị^íhị Hắc hoặc Nhị Hắc và Tứ Lục đổng cung là thuần âm.

Như vậy, khi xem tổ hợp phi tinh, trước hết phải xem các tổ hợp có thuần âm thuần dương không, sau đó mới xem tính chất của phi tinh.

5. sắp xếp cửu cung đồ cho ngôi nhà theo phương vị như thế nào?

Khi bố cục vị trí của cửa, giường, phòng, bếp và nhà vệ sinh, lấy quẻ mệnh mà gia chủ thuộc về để quyết định, mà nguồn gốc quẻ mệnh là bát quáỉ.

Gắn phương vị của ngôi nhà với phương vị của hậu thiên bát quái sẽ được một cửu cung đồ. Trong bát quái có tổng cộng 24 hào, để cho các hào quẻ âm dương và quẻ tượng giữ được cân bằng, phong thuỷ học chia ngôi nhà thành hai hệ thống:

Nhà nằm ở bốn quẻ Khảm, Ly, Chấn, Tốn gọi là Đông tứ trạch.

Nhà nằm ở bốn quẻ Càn, Khôn, Đoái, Cấn gọi là Tây tứ trạch.

6. Sơn hướng trong phong thuỷ học hiện đại chủ yếu ứng dụng

ở phương diện nào?

Sơn hướng trong phong thuỷ học hiện đại chủ yếu ứng dụng ở bốn vị trí: Thứ nhất, nhà ở; thứ hai: giường; thứ ba: văn phòng; thứ tư: bếp.

Ngoài việc tìm toạ hướng của ngôi nhà để xem phong thuỷ, còn phải tìm ra phương hướng của giường ngủ, đầu giường ngủ hưđng về phương nào.

Phương vị này trực tiếp ảnh hưởng đến sức khoẻ con người. Vì con người mỗi ngày dành một phần ba thời gian trên giường ngủ. Phương hướng của văn phòng cũng rất quan trọng, vì đây là nguồn thu nhập. Phương hướng của

 

dia diem noi that gia khanh
dia diem noi that gia khanh