Ngọn núi Liêm Trinh có đặc điểm gì ?

1. Ngọn núi Vân Khúc có đặc điểm gì ?

Là một trong chín ngọn núi huyệt, hình như con rắn uôn khúc dài thế mềm mại. Nhà phong thuỷ cho rằng chín kiểu ngọn núi có long huyệt kết mạch gọi là cửu tinh phong, đều có Văn Khúc đi lẫn vào.

Văn Khúc chính là tiêu chí về sự chuyển đổi của long mạch.

Ngọn núi Vân Khúc

Văn Khúc tính mềm trong ngũ hành thuộc thuỷ, sinh ỏ đất vượng thành ngọn ỏ bên cạnh như cuộn dây phần nhiều đi thấp và ngang. Ớ nơi đất bằng, đi uốn khúc như hình con tằm. Nếu loại hình thế này mọc liền nhau là đất đại quý, chủ phụ nữ vinh hoa, có khi sinh ra hoàng hậu, quý phi. Long mạch ỏ Văn Khúc nếu được Tham Lang, Vũ Khúc, Tả Phụ phoi hợp sẽ càng tôn quý hơn, chủ sinh ra đàn ông khoa cử, phụ nữ giỏi giang khéo léo.

Long mạch thuộc thuỷ ỏ Văn Khúc, nhẹ nhàng thanh tú như con rắn, như hình tấm lưới hoặc như hình con rắn ra khỏi hang, thiên nga cất cánh. Chân núi rốỉ loạn không ngay ngắn là hình thế đại ác. Vì vậy nhà phong thuỷ thường coi Văn Khúc là hung tinh chủ tai hoạ, sinh ra đàn ông rượu chè, đàn bà dâm lòạn. Đối vối nhà ồ nếu không có lầu, thấp lùn bên cạnh không có hành lang, là nhà kiểu văn khúc.

2. Ngọn núi Liêm Trinh có đặc điểm gì ?

Liêm Trinh phong, còn gọi là ngọn núi Hồng Kỳ, là một trong chín loại núi kết huyệt hình cao to nổi trội trên đỉnh có đá tảng chếnh vênh màu sắc đỏ đen như khói lửa bốc lên tròi.

Ngọn núi Liêm Trinh

Núi Liêm Trinh thường cao to thường làm tổ sơn, trên đỉnh có long lâu bảo điện, bên dưối có các sao lành như Cự Môn, Tham Lang, Vũ Khúc, Tả Phụ vây bọc trùng trùng; huyệt ở phương nam, phương bắc có dải núi chầu vào. Sao Liêm Trinh nếu không có các sao lành vây bọc thì chỉ là triều sơn. Dạng núi này nhiều đá lổn; ngũ hành thuộc hoả là sao dương, làm tổ sơn long mạch rất lốn. Nếu long mạch chuyển đổi thành cát tinh kết huyệt thì chủ uy quyển nên còn gọi là quyền tinh. Ngọn núi liêm trinh tuy nhiều đá lớn nhưng không nên thấy núi đá mà coi thường. Nên hiểu rằng: núi không có đá thì khí nhẹ mà yếu; núi đá cao to khí thế rất mạnh, long mạch cao quý. Nếu ngọn liêm trinh kết huyệt không có các sao khác phụ trợ cũng không phải là huyệt quý. Nếu long mạch Liêm Trinh không chuyển đổi mà kết huyệt là huyệt đại hung, bỏi bản thân Liêm Trinh có hình thế đại ác, nếu chọn phải thì sẽ sinh ra kẻ ngỗ nghịch loạn luân, hại nưốc hại nhà, vì thế nhà phong thuỷ học cho rằng sao Liêm Trinh là sao dữ. Đối với nhà ỏ, có nóc nhọn và cao; tường nhọn, dài là kiểu nhà liêm trinh, chủ hình tội lao tù, nếu phía trước có sa xấu thì còn bị hoả hoạn .

3. Ngọn núi Vũ Khúc có đặc điểm gì ?

Vũ Khúc là một trong chín loại núi kêt huyệt hình như cái chuông úp xuốhg đất, thể tròn hơi vuông, cao to ngay ngăn, trên dưối đều nhau, như núi Tham Lang, nhưng không nhọn, như Cự Môn nhưng tròn, như Lộc Tồn nhưng không có chân, gần giông như Tả Phụ những cao to.

Sao Vũ Khúc thuộc kim, là một trong ba sao lành, như lâu đài vươn tới mây, cao nghìn

thước là chủ binh quyền oai vọng. Nếu thanh tú nguy nga mọc liền nhau là chủ con cháu thông minh, tướng mạo xinh đẹp, văn chương đỗ đạt Ngọn núi Vũ Khúc

Đối với nhà ỏ, có tường cao to vuông vức, bốn phía cân bằng, nóc cao sáng sủa, là nhà vũ khúc, chủ phú quý vinh hoa; Nêu trước cửa có sa xâu thì phải đề phòng bất lợi cho trẻ em.

4. Ngọn núi Phá Quân có đặc điểm gì ?

Núi Phá Quân hình như ba ngọn quân kỳ, đỉnh cao vót, phía sau thấp dài, hai vách nghiêng. Duẫn Tòng nói, ngọn Phá Quân như ngọn cò, đầu cao đuôi thấp, hai vách nghiêng.

Phá Quân thuộc kim, thế núi mạnh mẽ hung dữ, hai bên hiểm trỏ, vách đá ngổn ngang, hình thể không ngay ngắn, như yên ngựa như ngọn giáo. Minh đường nghiêng ngả, nước đi xuôi không vòng lại, núi Long Hổ bảo vệ cũng có dáng hung dữ, là một hung tinh rất dữ dội. Các huyệt quý khác nếu chạm phải Phá Quân đều phạm phải sát khí. Vì vậy, khi xem đất tìm huyệt phải biết được hình thể của Phá Quân, nếu không sẽ biến lành thành dữ mà gặp phải tai hoạ. Đôi với nhà ô, nóc cao đất hẹp, tường lún sụt, là nhà phá quân, chủ nhà tan người mất; Nếu phía trước có sao xấu thì còn bị hình ngục tật bệnh.

 

dia diem noi that gia khanh
dia diem noi that gia khanh