Thế nào là Tử Bạch phi tinh?

1. cửu tinh là gì?

cửu tinh, địa hữu cửu cung”. Cửu cung chính là sự phản ánh của %    cửu tinh trên trời xuống mặt đất, cửu tinh được điền vào cửu cung
Khi thiên địa sơ khaip khí hoá thành cửu tinh (chín ngôi sao), sau đó hình thành nên trời đất. Do đó, cửu tinh cai quản sự vận hành của trời đất. Chín ngôi sao này lần lượt là Tham lang (Thiên khu), Cự môn (Thiên toàn), Lộc tồn (Thiên cơ), Văn khúc (Thiên quyền), Liêm trinh (Ngọc hoàng), Vũ khúc (Khai dương), Phá quân (Dao quan), Tả phụ (Động minh), Hữu bật (Ấn quang) thuộc Bắc đẩu

ỉ theo thuộc tính ngũ hành và màu sắc của chúng. Đối ứng như sau: Tham lang là Nhất Bạch Thuỷ (số một, màu trắng, ngũ hành thuộc I Thuỷ), Cự môn là Nhị Hắc Thổ, Lộc tồn là Tam Bích Mộc, Văn khúc là Tứ Lục Mộc, Liêm trinh là Ngũ Hoàng Thổ, Vũ khúc là Lục Bạch Kim, Phá quân là Thất Xích Kim, Tả phụ là Bát Bạch ^ ] Thổ, Hữu Bật là Cửu Tử Hoả.

2. Huyền không cửu tinh là gì?

Huyên không là phương pháp tướng trạch dựa trên cơ sở âm dương, dùng nguyên lý ngũ hành sinh khắc và cửu tinh phi phục (bay và nấp) để phán đoán cát hung của phương vị. Huyền không cửu tinh và cửu tinh phi cung đều cần vận dụng cửu tinh, việc lý giải về cửu tinh cơ bản cũng giống nhau. Nhưng phương thức nhận thức về năm khí sinh, vượng, sát, thoái, tử của chúng thì khác nhau, hơn nữa huyền không cửu cung chú trọng đến tình hình phi bô của sơn tinh và hướng tinh hơn

3. Thế nào là Tử Bạch phi tinh?

Tử Bạch phi tinh còn gọi là Cửu tinh phi bạc, là phương pháp tướng trạch được suy tính sắp xếp theo thứ tự cửu cung Lạc thư, lấy toạ sơn của ngôi nhà làm chính, đồng thời tham chiếu phương vị của hậu thiên bát quái để phân bói cửu tinh. Nó đặt sao của bản sơn thuộc trung ương vào cung giữa với ba sơn mà một quẻ quản hạt (trong 24 sơn thì cứ ba sơn ứng với một quẻ), căn cứ vào phương pháp cửu cung phi bố của Lạc thư, quan sát ngũ hành của quẻ cung giữa và tình hình sinh khắc ngũ hành của quẻ tám cung khác, từ đó phán đoán cát hung.

4. cửu tinh bay xuôi và bay ngược như thế nào?

Phi tinh cửu cung có hai loại là bay xuôi và bay ngược. Bay xuôi là phi bô” (bay và xếp) theo tuyến đường phi bô’ của cửu cung đồ theo phương thức con số tăng dần. Bay ngược là phi bố theo tuyền đường phi bô’ của cửu cung đồ theo phương thức con số giảm dần.

Thí dụ, khi cung giữa là 1, bay xuôi thì cung Càn là 2, cung Đoài u 3, cung Cấn là 4… Nếu là bay ngược thì cung Càn là 9, cung £w là 8, cung Cấn là 7…

Còn phi tinh nên bay xuôi hay bay ngược thì tuỳ thuộc vào dương của nhị nguyên long, nếu thuộc dương thì bay xuôi, thuộc âm thì bay ngược.

5. Thứ tự của cửu tinh phi phục như thế nào?

Phép cửu tinh phi phục còn gọi là “cửu cửu bát thập nhất bộ lượng thiên xích” (thước đo trời chín chín tám mươi mốt bước), là lý luận rất quan trọng trong phong thuỷ học. Thứ tự phi phục của phi tinh trong thước đo trời tám mươi mốt bước là: Bắt đầu từ bước thứ “1” ở chính giữa, phi đến bước thứ “2” ở phía dưới phải, sau đó phi đến bước thứ “3” cho đến bước thứ “9” ở phía trên trái. Sau khi bay đến thứ “9”, phi tinh sẽ bay trở lại vị trí thứ “1” rồi bắt đầu trở lại từ “1” đến “9”.

Chúng ta có thể dùng một phương pháp đơn giản để ghi nhớ thứ tự phi phục của phi tinh: Giơ bàn tay trái lên; khi ngón trỏ, ngón giữa và ngón áp út khép lại với nhau thì các đốt của chúng tạo thành chín ô, bấm ngón cái lên ô chính giữa rồi bấm từ ô thứ “1” ở chính giữa đến ô thứ “9″ theo thứ tự phi phục như hình vẽ dưới đây. Đây gọi là phép bài sơn (xếp núi).

 

dia diem noi that gia khanh
dia diem noi that gia khanh