Mệnh trạch là gì?

1. Mệnh trạch là gì?

Các trường phái phong thủy chủ yếu ở Việt Nam, Trung Quốc khi khảo sát phương vị dùng để xác định nơi tọa lạc và hướng ngôi nhà, vị trí ngồi làm việc cơ quan thường rất chú trọng đến yếu tố “Nhà tinh”, tức xét đến “Mệnh trạch” của chủ nhân có phù hợp không. Điều đó cho thấy không phải phương vị nào cũng thích hợp với mọi người có tuổi khác nhau.

Vậy mệnh trạch là gì ? Tại sao hướng nhà lại liên quan đến mệnh trạch? Tại sao phương vị này mang tài lộc, sức khỏe đến cho người tuổi này mà lại mang tai họa đến cho chủ nhà ờ tuổi khác. Để tìm hiểu vấn đề này ta phải tìm hiểu thêm quan hệ giữa con người với Vũ trụ theo thuyết nguồn gốc muôn loài:

Thời cổ xưa, khi Trời đất chưa hình thành, Vũ trụ ở trong một thể nguyên khí (Thái cực) không ranh giới nhất định, vạn vật trong đó đều do nó biến thành. Sự biến đổi của Thái cực dẫn đến sự phân chia nguyên khí, nàng rơi xuống, nhẹ bay lên. Trước hết “Thái cực” sinh ra Lưỡng Nghi là Ám Nghi và Dương Nghi, gọi tắt là Âm (–) vả Dương {■). Lương Nghi lại sinh ra Tứ tượng đó là: Phán Dương có Dương cũng có Âm gọi là Thái Dương và Thiếu Âm. Phần Ảm cũng có Âm có Dương gọi là Thái Ám và Thiếu Dương.

Tứ Tượng lại sinh ra Bát Quái đó là: Phồn Thái Dương có Đường • “Cần” và Âm – “Đoài”. Phần Thiếu Ám có Dương – “Chấn” và Am “Ly”. Phần Thiếu Dương có Dương – “Khảm” và Ám – “Tốn”. Phản Thái – Ảm có Dương – “Càn” và Âm – “Khôn”.

Hậu Thiên Bát Quái: Cần vì Phụ (Cha), Không vì Mẫu (mẹ), Chân trường Nam, Tốn trưởng Nử, Khảm

  • trung nam, Ly – trung nữ, Con – út năm, Đoài – út nữ.

Khi nhập vào ngũ hành: Càn thuộc Kim, Khảm thuộc Thủy, Cán thuộc Thổ, Chấn thuộc Mộc, Tốn

thuộc Mộc, Ly thuộc Hỏa, Không thuộc…………….. Đoài thuộc

Kim. Càn – Khảm – Cán – Chấn – vi dương. Tốn * Ly

  • Không – Đoài = vi âm.

Trở lại với thuyết Ngũ hành: Có sinh có khắc:

“Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh thổ

Thổ sinh Kim, Kim sinh thủy

Thủy sinh Mộc”

Từng cặp chống lại nhau, đào thải nhau là:

Thủy khắc Hỏa, chế ngự Hóa Hòa khác Kim, chế ngự Kim Kim khắc Mộc, chế ngự Mộc Mộc khác Thì, chế ngự Thì Thổ lại khắc Thủy, chế ngự Thủy.

“Cổ học phương Đông” coi quy luật sinh khác trong Ngũ hành là động lực thúc đẩy sự phát triển của vạn vật trong vô trụ.

Mộc là cây cỏ, bị Hỏa thiêu đốt thành tro bụi thành Thổ, Thì qua năm tháng lại hóa Kim. Kim tụ khí sinh Thủy, trờ lại nuôi Mộc (Cây cỏ) cứ thế luân hồi vạn vật cân bằng được là nhờ có quy luật sinh khắc diệu tiết. Nếu chỉ sinh vạn vật cứ lớn mãi rồi nổ tung. Nếu chú khác, vạn vật sc biến dần làm mát sinh thái.

Không phải cứ sinh là hay và cứ khác là xấu, mà phải vận hành điều tiết khéo léo quan hệ sinh khắc.

Căn cứ vào lý luận vé Bát quái và Ngũ hành. Xét thấy những yếu tố thuận nghịch (hòa hợp và xung khắc) của từng người với mọi trường sống, các nhà phong thủy thời xưa đã định ra Cung mệnh (theo năm sinh), tử cung mệnh để xây dựng sơ đồ Minh trạch của từng độ tuổi (Ám lịch), có mệnh trạch cho nam và nữ. Sơ do minh trạch thực chất là Đồ hình Bát quái của 8 vị du thản đóng gửi, từ đấy tìm ra vị trí cát hung (tỏt xáu). Cũng từ sơ đồ minh trạch này chúng đề dàng giải đáp dược mối quan hệ giữa “Nhân tính” của chủ nhà với “Địa khí” của mặt bằng tọa lạc.

Quẻ trạch của nhà chia làm 2 nhóm dựa vào phương vị của nó

Nhà có hướng Đông, Đông Nam, Nam và Bắc thuộc Đông Tứ trạch dành cho những người có mệnh trạch Chấn, Tốn, Khảm, Ly.

Nhà có hướng Tây, Tây Bắc, Đông Bắc và Tây Nam dành cho thuộc Tây Tứ trạch dành cho người có mệnh trạch Càn, Đoài, Cấn, Khốn.

Thực tế it người có nhà đúng mệnh trạch của mình có nghĩa là thuận với “địa khi”. Còn phần lớn sinh hoạt và làm việc trong ngôi nhà không dùng mệnh trạch của mình. Vấn đề đặt ra là, người ta cần biết vận dụng học thuyết phong thủy như thế nào để phát huy lợi thế và hạn chế tối đa những bất lợi trên

 

dia diem noi that gia khanh
dia diem noi that gia khanh