Mạch đất như thế nào gọi là Long mạch ?

1. Trong Phong thuỷ học “Tàng phong” là gì ?

Tàng phong là huyệt có tường bao hoàn chinh, che chắn kín khít không cho gió lọt lọt vào thổi tan sinh khí. Nhà phong thuỷ cho rằng sinh khí tụ lại nhò nưóc, tan đi nhờ gió cho nên phép phong thuỷ mặc dù có nước là quan trọng nhưng không tránh được gió thì dù có được cũng như là không, cổ nhân giữ khí tụ mà không tán giữ khí đi dừng lại đó là phong thuỷ “giữ nước trong minh đưòng như giữ máu, chắn gió ngoài minh đường như chặn giặc. Nơi đất cao khí tròi từ trên xuống, sinh khí nổi lên rất sợ gió lạnh xua đi. Như người ỏ trong nhà kín nếu có khe hở gió lùa sẽ sinh bệnh tật. Sinh khí cũng vậy.

Lấy sa mà nói, nếu không có sa án thì minh đường nghiêng lệch, gió lùa vào huyệt, con cháu sẽ bần cùng thất bại. Huyền Vũ ẩn mà không có lạc sơn để đố thì nhà chủ lênh đênh cô độc. Bạch Hổ bị khuyết gió lùa bên phải con em nhà chủ suy nhược yểu vong, liêu Ngung nói: “Nếu gió lùa vào huyệt dòng giông bị tuyệt diệt”. Ở nơi đất bằng sinh khí chìm dưới đất bốc từ dưối lên không sợ gió thổi nên tuy huyệt ỏ đất bằng, tám phía không có che chắn mà sinh khí vẫn thích tụ được.

2. Mạch đất như thế nào gọi là Long mạch ?

Long mạch là chỉ mạch đất vô hình ẩn hiện mềm dẻo, manh mẽ, biến hoá như rồng. Mạch đất lấy hướng núi làm mốc, nên nhà phong thuỷ nói long mạch tức là mạch khí đỉ theo hình thế đồi núi. Sách “Long thuyết” nói: “Mạch đất đi, dừng, lên, xuống, gọi là long

mạch”. Long mạch đi ẩn hiện nên gọi thần long, thấy đầu mà không thấy đuôi, mạch núi cũng trập trùng như vậy.

Muốn tìm đầu long phải phân tích chi nhánh tìm được mạch chính, mà điểm huyệt trên mạch nhốnh sẽ không tốt. Tiếp theo là phân biệt các sơn bảo vệ thân long. Nếu là long thật sẽ có nhiều vòng bảo vệ càng nhiều chủ càng giàu, càng khít chủ càng sang. Nếu chôn ỏ vòng bảo vệ thì mất khí long thật, sẽ gặp bất lợi. Nhận được long thật sau mới xem thuỷ khẩu chầu về, tìm long, hổ, minh đường sẽ xác định được nơi huyệt kết.

Thế của long nếu mềm mại uốn lượn là huyệt quí nếu thô xấu như cây khô cá chết, thì đó tử long (rồng chết) táng vào rất xấu. Nhà phong thuỷ còn nói rất nhiều loại long mạch như “cường long, nhược long, phì long, sấu long, thuận long, nghịch long, tiến long, thoái long, bệnh long, kiếp long, sát long, chân long, giá long, quí long, tiện long đều nói về tính biến ảo ẩn hiện của long mạch.

Nếu chủ khách không rõ ràng, chi nhánh lẫn lộn, hoặc nghiêng ngả, hoặc chênh vênh đều là tưống ác, chôn vào sẽ gặp điều hung dữ.

3. Trong Phọng thuỷ học ‘Triều án” là chỉ cái gì?

Triều án là triều sơn và án sơn gọi gộp lại. Nhà phong thuỷ cho rằng huyệt long mạch nơi chân khí tụ lại như kẻ vương giả thân mang theo muôn thứ của báu, minh đưòng rộng rãi, ao hồ ôm bọc, núi ở xa nước ỏ gần, sáng che chiều chắn khiến muôn chi vạn nhánh đều quy về một nơi. Từ muôn dặm xa xôi quay về chầu vào huyệt gọi là triều sơn; từ nơi gần trên thân huyệt như bàn ngọc, giường rồng gọi là án sơn.

Từ Thiện Kế nói: “Triều án đều là núi ỏ trước huyệt, gần mà nhỏ gọi là án, xa mà lớn gọi là triều. Do đó triều án là chứng tá của huyệt long thật. Long mạch ẩn hiện rất khó thấy, nếu nhận ra triều án tức là tìm ra nơi sinh khí kết tụ thành huyệt”. ‘Long huyệt một khi đã sinh ra tất sẽ cổ triều án”. Huyệt sinh ra tuỳ theo triều án, triều án cao thì huyệt cao và ngược lại. Duẫn Tòng nói: “Nếu có triều án chân thật đó là đất phát nên công hầu tưống tá”. Nếu có long huyệt mà không thấy

cố triều án thì là quỷ long giả huyệt không phải long mạch thật”. Nơi đất bằng không có triều án nhưng ỏ đồng bằng, gò cao một tấc tính bằng núi, chỉ cần ruộng cao đã như có triều án. Hơn nữa triều án rõ không tốt bằng mò mờ ẩn hiện ngầm trong thế đất.

 

dia diem noi that gia khanh
dia diem noi that gia khanh