Kiểm tra và nghiệm thu công tác cốt thép 

1. Kiểm tra và nghiệm thu công tác cốt thép

Các bản vẽ thiết kế có ghi đầy đủ sự thay đổi vẻ cốt thép trong quá trình thi công và kèm biên bản vẽ quyết định thay đổi

Các vật liệu để sản xuất bê tông phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo các tiêu chuẩn hiện hành, đồng thời đáp ứng các yêu cầu bổ sung của thiết kế.

Trong quá trình lưu kho, vận chuyển và chế tạo bê tông, vật liệu phải được bảo quản, tránh nhiệm bán hoặc bị lẫn lộn cỡ hạt và chủng loại. Khi gặp các trường hợp trên. cần có ngay biện pháp khắc phục dế đãm bảo sự ổn định vé chất lượng.

Chủng loại và mác xi măng sử dụng phải phù hợp với thiết kế và các diếu kiện, tính chất, dạc điếm môi trường làm việc của kết cấu công trình.

Việc kiểm tra xi măng tại hiện trường nhất thiết phải tiến hành trong các trường hợp:

  • Khi thiết kế thành phấn be tòng;
  • Có sự nghi ngờ vẻ chất lượng của xi măng;
  • Lổ xi mãng dã được bào quàn trên 3 tháng kể từ ngày sàn xuất.

Cát dùng dể làm bê tông nặng phải thỏa mẫu các yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN 1770:1986 “Cát xây dựng-Yêu cầu kỹ thuật”.

Cốt liệu lớn dùng cho bê tông bao gồm đá dăm nghiền đập từ đá chiến nhiên, sỏi dăm đập từ đá cuội và sỏi thiên nhiên. Khi sử dụng các loại cốt liệu lớn này phải đảm hảo trái lượng theo quy định của tiêu chuẩn TCVN 1771:1986 “Đá dăm. sỏi làm, sỏi dùng trong xây dựng.

Độ tiết kiệm xi măng hoặc cải thiện các đặc tính kỹ thuật của hỗn hợp bê tông và bà tống, có thể dùng các loại phụ gia thích hợp trong quá trình chế tạo bê tông.

Việc sử dụng phụ gia phải đảm bảo:                                  ‘

  • Tạo ra hỗn hợp bỏ tổng có tính năng phù hợp với công nghệ thi công
  • Không gây ảnh hưởng đến tiến độ thi công và không làm tác hại tới yêu cầu sử dụng của công trình sau này;
  • Không ảnh hưởng đến ăn mòn cốt thép.

Các loại phụ gia sử dụng phải có chứng chỉ kỹ thuật được các cơ quan quản lý Nhà nước công nhận. Việc sử dụng phụ gia các tuân theo chỉ dẫn của nơi sản xuất.

2. Chọn thành phần bê tông, trộn và vận chuyển hỗn hợp bê tông

  • Chọn thành phần bê tông (bắt buộc áp dụng)

Để làm vào chất lượng của bê tông. tùy theo tác quan trọng của từng loại công trình hoặc từng bỏ phần công trình, trên cơ sở quy định mức bê tông của thiết kế thành phần bé lòng được chọn như sau:

Đối với bê tông mác 100 có thể sử dụng hàng tính sản.

Đời với bê tông mác 150 trở lên thì thành phần vật liệu trong bê tông phải dược thiết kế thông qua phòng thí nghiệm (tính toán và đúc máu thí nghiệm).

Thiết kế thành phần bê tông là lựa chọn tỉ lệ hợp lv các nguyên vật liệu thành phần (nước, xi măng, cát, đá hoặc sỏi) cho  bê tông sao cho đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật và kinh tc.

Công tác thiết kế thành phần bê tông do các cơ sở thí nghiệm có tư cách pháp nhân thực hiện.

  • Chế tạo hỗn hợp bê tông
    • Yêu cầu kỹ thuật

Xi măng, cát. giá giảm hoặc sỏi và chất phụ gia lỏng để chế tạo hỗn hợp bê tông dược cân theo khối lượng. Nước và chất phụ gia cân đong theo thể tích. Sai SỐ cho phép khi cần. động không vượt quá các trị sở ghi trong bảng

Cát rửa xong, để khô ráo mới tiến hành cân đong nhâm giám lượng nước ngầm trong cát.

Độ chính xác của thiết bị cảm động phải kiểm tra trước mòi dợt dổ bê tông. Trong quá trình sản đông thường xuyên theo dõi để phát hiện và khắc phục kịp thời.

hỗn hợp bê tông cần dược trộn bằng máy. Chỉ khi nào khối lượng ít mới trên bằng tay.

Trình tự đổ vật liệu vào máy trộn như sau Trộn bê tông bằng máy

Trước hết đổ 15% – 20% lượng nước, sau đó (tô xi măng và cốt liệu cùng một lúc đồng thời đổ dáng và liên tục phát nước còn lại;

Khi cho thêm phụ gia hoạt tính thể lỏng: trước tiên đó vào máy trộn chất phụ gia, sau đó đổ xi măng vào trộn 1 lúc, sau cùng do cốt liệu và nước. Với phụ gia hóa dẻo hòa tan chất phụ gia vào’ nước thành thể lỏng. Với phụ gia dạng bột khó trộn trước chất phụ gia và xi măng.

 

dia diem noi that gia khanh
dia diem noi that gia khanh