Hung sát trong phong thuỷ dương trạch là gì?

1. Hung sát trong phong thuỷ dương trạch là gì?

Thông thường, các nhân tô” bất lợi cho phong thuỷ ngôi nhà đều gọi là sát khí. Sát khi thực tế chia thành ba loại:

Loại thứ hai là các sát khi của phi tinh lý khí mò khống nhìn thấy hình bóng, tức bốn loại phí tinh bất lợi trong cửu cung: (1) gao Nhị Hắc Cự môn, là sao Bệnh phù, ngũ hành thuộc Thổ, chủ về bệnh tật, ôn dịch; (2) Sao Tam Bích Lộc tôn, ngũ hành thuộc Thổ, chủ về tranh cãi thị phi; (3) Sao Ngũ Hoàng Liêm trinh, ngũ hành thuộc Thổ, chủ về hung tai hoạ hoạn; (4) Sao Thất Xích Phá quân, ngũ hành thuộc Kim, chủ về tai thương đạo tặc cũng như tai hoạ kiện tụng. Bốn loại sát khí phi tinh nêu trên thông thường đều thể hiện ra khi thất lệnh.Loại thứ nhất, ỉà sát khí mà hình ảnh có thể trông thây, thậm chí có thể sờ thấy. Thí dụ: Góc nhà, núi phá, tháp sít,… là những sát khí có hình dạng không tốt.

Loại thứ ba là hung sát do lý khí và loan đầu kết hợp mà thành, thực tế là một loại sát khí đặc biệt do hai tổ hợp trên sinh ra. Thông thường, sức ảnh hưởng của loại sát khí này rất lớn. Loại sát khí này thường xuất hiện ở phương vị cửa chính và cửa sổ của ngôi nhà, nếu loan đầu ngoài nhà hoặc góc nhọn ngôi nhà và các vật kiến trúc, đường xéo bất lợi khác xung xạ cửa chính hoặc cửa sổ ngôi nhà thì sẽ cấu thành hung sát ngoài nhà. Đồng thời khi tổ hợp cung vị phi tinh trên cửa chính và cửa sổ này hình thành sát khí thì sức ảnh hưởng của loại sát khí này sẽ càng lớn. Câu nói “loan đầu không có lý khí thì khống linh, lý khí không có loan đầu thì không nghiệm” trong phong thuỷ học là theo nghĩa này

2. Ngôi nhà có phong thuỷ tốt tại sao phải tàng phong nạp khí?

Nạp khí nghĩa là hấp thu những khí tốt, xét về một ngôi nhà thì cửa chính là cửa nạp khí, tức là mọi thứ tốt đều đi qua cửa chính để vào phòng gia chủ, như thế ngôi nhà này có phong thuỷ I tốt, có thể sinh tài tụ tài. Một số ngôi nhà sau khi mở cửa chính I thì trực đối ngay với một cửa sổ, như thế khí sẽ không thể đi vào nhà, mà trực tiếp thoát ra qua cửa sổ, tức nạp khí vào thẳng rã I thẳng, hoàn toàn không có cơ hội làm cho không khí từ đại sảnh 1 đi vào hành lang, sau đó đi vào các phòng, đến phòng chủ nhân, cách cục như vậy không thể sinh tài, cần phải đặt bình phong ở cửa. Một số ngôi nhà cửa chính trực đối phòng khách chứ không

phải phòng chủ nhân, mà phòng khách thường là không thể nạp khí trực xung, dẫn đến thể nhược tật bệnh, cách hoá thường xuyên đóng cửa phòng khách.

3. Sơn sát và lộ sát trong phong thuỷ dương trạch là gì?

Sơn sát nghĩa là hung sát mà núi non xung quanh ngôi nhà vì phương vị, hình núi không cát nên gây hung hoạ cho chủ nhân và gia quyến, lựa chọn địa hình làm nhà phải cô’ gắng chọn nơi có long mạch gần sát.

Lộ sát nghĩa là hung sát mà đường đi xung quanh ngôi nhà gây ra cho chủ nhân ngôi nhà và đi không cát.

4. Dương trạch có phong sát là gì?

Một sô’ sườn núi hoặc nơi gần biển thường có gió tương đối lớn, xây nhà ở những nơi này sẽ không tụ tài, gọi là phạm “phong sát”. Ngoài gió lớn phạm phong sát, nhà lớn mà nội thất nhỏ cũng là phạm phong sát, vì không khí trong loại phòng này lưu động quá mạnh, bất lợi cho việc tụ tài. Ngoài ra, cửa sổ quá nhiều, thậm chí một cán phòng mà hai bên đều có cửa sổ sẽ khiến không khí trong nhà lưu động quá mạnh, cũng là phạm phong sát.

 

 

dia diem noi that gia khanh
dia diem noi that gia khanh