Hợp âm dương ngũ hành là gì?

1. Hợp âm dương ngũ hành

Căn cứ thứ hai để chọn hợp hôn là Ngũ hành tương sinh. Khi nam và nữ có âm dương ngũ hành tương sinh là tốt. Cụ thể là Thủy sinh Mộc, Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim, Kim sinh Thủy.

Về nguyên tắc, nam nữ có âm dương ngũ hành tương khắc thì không tốt. Cụ thể là Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy, Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim, Kim khắc Mộc.

Tuy nhiên, không phải tất cả áp dụng máy móc như trên. Trong thuyết Ngũ hành nạp âm, có khi hành này khắc với hành kia không phải là xấu mà lại nhờ khắc đó mà ra tốt. Cụ thể như sau:

Hành Kim:

– Bốn thứ Kim: Hải trung kim, Bạch lạp kim, Kim bạch kim và Xoa xuyến kim đều kỵ Hỏa.

– Hai thứ Kim: Sa trung kim và Kiếm phong kim thì khắc Mộc, nhưng không khắc Hỏa, mà phải nhờ Hỏa mới nên hình. Tất nhiên chưa kể gặp xung khắc địa chi (ví dụ: Nhâm Thân, Quý Dậu gặp Bính Dần, Đinh Mão thì nên tránh).

Hành Hỏa:

– Ba thứ Hỏa: Phú đăng hỏa, Lư trung hỏa, Sơn đầu hỏa đều sợ Thủy khắc.

– Ba thứ Hỏa: Thiên thượng hỏa, Thích lịch hỏa, Sơn hạ hỏa lại không sợ Thủy.

Hành Mộc:

– Năm thứ Mộc: Tòng bá mộc, Dương liễu mộc, Tâng đố mộc, Thạch lựu mộc, Đại lâm mộc đều bị Kim khắc.

– Chỉ một thứ Mộc: Bình địa mộc là không sợ Kim khăc, mà nếu được Kim khắc thì càng tốt.

Hành Thủy:

– Hai thứ Thủy: Thiên hà thủy và Đại hải thủy không khi nào sợ Thổ khắc. Trừ khi gặp can chi thiên khắc địa xung (Ví dụ: Bính Ngọ, Đinh Mùi gặp Canh Tý, Tân Sửu) thì nên tránh xa là tốt hơn.

– Còn lại các Thủy khác: Giáng hạ thủy, Tuyền trung thủy, Trường lưu thủy, Đại khê thủy đều bị thổ khắc.

Hành Thổ:

– Ba thứ Thổ: Thành đầu thổ, Ốc thượng thổ, Bích thượng thổ sợ Mộc khắc.

– Ba thứ Thổ khác: Lộ bàng thổ, Đại địch thổ, Sa trung thổ đều không sợ Mộc khắc. Ngược lại nếu được Mộc khắc thì đời người sẽ được thanh khiết, cao sang, đỗ đạt cao.

2. Ngũ hành nạp âm tỷ hòa

Tỷ hòa nghĩa là cùng chung ngũ hành. Về cơ bản thì cùng ngũ hành là tốt – Như nạp âm trúng tương sinh. Nên mới nói:

– Lưỡng Hỏa thành viêm (lửa nóng)

– Lưỡng Mộc thành lâm (rừng)

– Lưỡng Thủy thành xuyên (sông)

– Lưỡng Thổ thành sơn (núi)

– Lưỡng Kim thành khí (đồ dùng).

Tất nhiên phải có Can Chi sinh hợp thì mới được. Ví dụ: Giáp Thìn và Bính Thân hay Ất Tỵ và Đinh Dậu là giữa Phú đăng hỏa và Sơn hạ hỏa là Lưỡng hỏa thành viêm.

Còn một số trường hợp xấu là:

– Lưỡng Mộc Mộc chiết

– Lưỡng Kim Kim khuyết

– Lưỡng Hỏa Hỏa diệt

– Lưỡng Thủy Thủy kiệt

– Lưỡng Thổ Thổ liệt.

Đó là khi có Can khắc hay Chi xung. Ví dụ: Mậu Tý và Mậu Ngọ hay Kỷ Sửu và Kỷ Mùi là Thích lịch hỏa và Thiên thượng hỏa.

Lưu ý: Chính ngũ hành là căn bản, còn ngũ hành nạp âm là phụ thôi.

 

 

dia diem noi that gia khanh
dia diem noi that gia khanh