Hậu thiên bát quái và dưỡng sinh có quan hệ như thế nào?

1. Hậu thiên bát quái và dưỡng sinh có quan hệ như thế nào?

Hậu thiên bát quái được rút ra từ sự xoay chuyển của bốn mùa, sự sinh trưởng thu tảng của tự nhiên, cồn gọi là Văn Vương bát quái, phương vị khác với tiên thiên bát quái của Phục Hy, hình thảnh Ly nam, Khảm bắc, Chấn đông, Đoài tây, Cấn đông bắc, Khôn táy nam, Càn táy bắc, Tốn đống nam. Ly Khảm của Văn Vương bát quái đã thay thế thiên địa của Phục Hy bát quái mà vận hành, Chấn Đoài cũng thay thế nhật nguyệt mà lén xuống. Sự chu chuyển vận hãnh của bát quái có trình tự nhất dính. Vạn vật xuân sính, hạ trưởng, thu thu, đống tàng, mỗi năm 360 ngày, mễỉ quẻ chủ 45 ngày, điểm chuyển đổi của chúng đúng vào tám ỀKÍt cua tứ chính tứ ngung, mỗi quẻ có ba hảo, thành 24 tiết khí trong một năm.Thứ tự sấp xếp vả hàm nghĩa của hậu thiên bát quái

Hậu thiên bát quái khác với tiên thiên bát quái, hình thành Ly nam, Khảm bắc, Chấn đông, Đoài tây, Cấn đông bắc, Khôn tây nam, Càn tây bắc, Tốn đông nam. Có thể căn cứ quan hệ đối ứng giữa phương vị hậu thiên bát quái và cơ thể để lựa chọn phương pháp dưỡng sinh phù hợp.

  • Ly: Là mặt trời là lửa, nằm ở phía nam, phía nam thuộc Hoả, Hoả thì vượng vào mùa hạ, thảo mộc tốt tươi rậm rạp.
  • Khôn: Là đất, là nhu, là Thổ âm, Khôn sinh từ Thổ, Hoả phương nam sinh Thổ, Khôn xếp ở phía tây nam, vào cuối hạ đầu thu, thảo mộc lá rụng về cội để dưỡng đất.
  • Đoài: Là nói, là vui, con người vui vẻ thu hoạch, phía tây thuộc Kim, Kim vượng trong mùa thu.
  • Càn: Tính cương kiện, ở vật là Kim, mùa vào cuối thu đầu đông, tháng Tuất Hợi, dương khí mòn còn âm khí thịnh, âm dương tương chiến ỗ phương Càn, là mùa thảo mộc tổn hại.
  • Khảm: Là Thuỷ, là nguyệt, Kim sinh Thuỷ, phía bắc thuộc Thuỷ, tháng Tý vạn vật đã quy, thảo mộc lụi tàn, nghỉ ngơi trong tháng Tý, cho nên gọi là Khảm.
  • Cấn: Là dừng, là kết thúc, đứng sau Khảm, giao mùa đông xuân tuần hoàn trong một năm, vạn vật đã kết thúc, vì thế gọi là Cấn.

2.  Bát quái trong phong thuỷ học và tám bộ phận lớn cửa cơ thể có quan hệ đối ứng như thế nào?

Kinh Dịch dùng bát quái để luận về đầu, bụng, tai, mắt, đùi, bàn chân, tay, miệng của con người. Không những chia ra tám bộ phận lớn, mà còn chia ra kết cấu trên dưới phải trái, thiên thể và nhân thể được đôi ứng trong bát quái. Nhận thức luận của Kinh Dịch được Nội kinh kế thừa và phát triển. Học thuyết tạng tượng trong Đông y nghiên cứu quy luật sinh lý bệnh lý của nội tạng cơ thể và quan hệ tương hỗ của chúng theo ngoại tượng, xây dựng trên cơ sở nguyên lý tượng số bát quái trong Kinh Dịch. Dùng nguyên lý tượng số của tám quẻ thái cực để nhận thức đặc tính sinh lý của tạng phủ là một đặc điểm lớn của Đông y. Ngay từ xưa, sách Linh khu đã lấy tiểu tràng, lá lách, đại tràng, dạ dày, thận, tim, gan, phổi để phôi với tám quẻ Càn, Khôn, Cấn, Tôn, Khảm, Ly, Chấn, Đoài. Các thế hệ sau đều lập thuyết riêng, nhưng chỉ là quan hệ phôi hợp cụ thể khác nhau mà thôi.

Bát quái không chỉ có thể biểu thị tình trạng thời gian không gian tự nhiên, mà còn có thể biểu thị quan hệ kết cấu trong ngoài.Quẻ Càn: Thuộc Kim, dễ mắc bệnh phổi, ruột, đầu, gân cốt, ngực, thượng tiêu, ruột kết, táo bón, thương hàn, bệnh tuổi già.

  • Quẻ Khôn: Thuộc Thổ, dễ mắc các bệnh tì vị, bụng, hệ tiêu cơ the. Tám quẻ tương ứng từng cặp với tám bộ phận ngoài Cơ I thể, đó là quẻ Chấn đại diện cho bàn chân, quẻ Tốn đại diện cho đùi, quẻ Ly đại diện cho mắt, quẻ Khôn đại diện cho bụng, quệ I Đoài đại diện cho miệng, quẻ Càn đại diện cho đầu, quẻ Khảm I đại diện cho tai, quẻ Cấn đại diện cho tay. Từ đó, cấu thành ngoại bát quái của cơ thể. Quan hệ đối ứng giữa tám quẻ và tám bộ phận bên trong cơ thể là quẻ Chấn đại diện cho gan, quẻ Tốn đại I diện cho mật, quẻ Ly đại diện cho tim và tiểu tràng, quẻ Khôn đại diện cho lá lách, quẻ Đoài đại diện cho phổi và khí quản, ‘ quẻ Càn đại diện cho đại tràng, quẻ Khảm đại diện cho thận và bàng quang, quẻ Cấn đại diện cho dạ dày, từ đó cấu thành nội bát quái của cơ thể. cần nhận thức ảnh hưởng tiềm ẩn của bát quái đối với sức khoẻ, qua đó tìm ra phương pháp theo lợi tránh hại để dưỡng sinh

 

 

dia diem noi that gia khanh
dia diem noi that gia khanh