Hàm nghĩa của song tinh hội toạ là gì?

1. Hàm nghĩa của song tinh hội toạ là gì? Song tinh hội toạ phù 1 hợp với bô” cục như thế nào?

Trong trạch mệnh bàn, sao đương lệnh trong sơn tinh ở cung vị mà toạ sơn ở, đồng thời sao đương lệnh của hướng tinh cũng ở cung vị mà toạ sơn ở, gọi là “song tinh hội toạ”.

Lấy thí dụ, ngôi nhà sơn Giáp hướng Canh trong vận 8, “Bát” là sao đương lệnh, sơn tinh 8 ở cung Chấn, là cung vị mà sơn Giáp ở, hướng tinh 8 cũng ỗ cung vị này, tức là sao đương lệnh của sơn tinh hướng tinh đều nằm ồ cung vị của toạ sơn, đây chính là cách cục song tinh hội toạ.

Nếu sơn tinh và hướng tinh cùng nằm trên cung vị toạ sơn có nghĩa phương vị này tốt nhất có sơn có thuỷ. Ngôi nhà phù hợp

cách cục này tốt nhất sau nhà có ao nước, hoa viên, dòng sông, Ịựộag, ở cách tương đối xa có lầu cao, đồi gò, đỉnh núi. Cách cục 1 pày chủ về vượng tướng phát quý, có thể sinh ra văn nhân.

2.  Song tinh gia hội có nội dung cụ thế như thế nào?

Trong trạch mệnh bàn, mỗi cung đều có ba ngôi sao, mỗi ngôi gao đều có tên gọi, thuộc tính và chữ số riêng, cứ hai chữ số ghép lại với nhau sẽ sinh ra một quẻ khác, đây gọi ỉà “song tỉnh gia hội’. Theo đó, đối chiếu với quẻ tượng 64 quẻ sẽ có thể đoán người đoán việc.

Trong song tinh gia hội, quan trọng nhất là sơn tinh và hướng tỉnh- Sơn tinh quản nhân đinh, thuỷ quản tài, từ sơn tinh và bương tinh có thể thấy được vượng suy của người và của cải trong ngôi nhà. Khi song tính gia hội phải chú ý trạng thái của năm khí ; (vượng, sinh, tử, sát, thoái), nếu sinh vượng nhau thì chỏ về cát, nếu không là chủ hung. Khí sinh vượng gặp ngũ hành tương sinh thi cát, gặp ngũ hành tương khắc thi hung.

3. Trong vận 8, chọn nhà ở cần chú ý điều gì?

Trong vận 8, Ngũ Hoàng nhập cung giữa thông qua hậu thiên bát quái, sao Bát Bạch bay vào phương đông bắc, phương vị này Ị trong bát quái là quẻ Cấn. Có nghĩa là, phương Chính thần vận ị 8 ở Đông Bắc; phương Linh thần vận 8 ở Tây Nam. Điều này có l nghĩa, ngôi nhà toạ Đông Bắc hướng Tây Nam trong 20 năm từ năm 2004 đến năm 2023 là ngôi nhà hưng vượng phát đạt nhất.

Ị Nếu một ngôi nhà không chỉ toạ Đông Bắc hướng Tây Nam, mà Ị phương Tây Nam còn có một bể phun nước hoặc bể bơi, ao đầm sẽ khiến thế hưng vượng này thêm mạnh mẽ. Bởi vì, toạ Ị sơn chủ về sức khoẻ còn hướng thuỷ chủ về tài vận, do đó chính Ị thần gặp sơn thi vượng nhân đinh, linh thần gặp thuỷ thì vượng Ị vận. Trái lại, nếu phía Đông Bắc ngôi nhà và phương vị của Ị   sơn gặp thụy thì không chỉ không mang lại tài vận tốt, mà chủ nhân ngũ hành kỵ Thuỷ thì sẽ còn ảnh hưởng đến sức khoẻ gia chủ. Trong vận 8, chọn nhà ở phải chú ý toạ hướng của ngôi nhà .

4. Trong vận 8 (năm 2004 – 2023), những phương vị nào giúp

sự nghiệp phát đạt?

Phương vị phát đạt trong vận 8 có thể tìm ra theo toạ hướng của 24 sơn trên la bàn. Trong vận 8, chúng ta đã nói, có 6 loại toạ hướng là sơn vượng hướng vượng: sơn Càn hướng Tốn, sơn Tốn hướng Càn, sơn Sửu hướng Mùi, sơn Mùi hướng Sửu, sơn Tỵ hướng Hợi, sơn Hợi hướng Tỵ. Căn cứ nguyên lý phong thuỷ học, trong vận 8, phương Tây Nam gặp thuỷ và gặp khai môn là cục đại vượng, trong thời gian này, sơn Sửu hướng Mùi là tốt nhất. Nếu phân chi kỹ hơn thì trong mọi ngôi nhà sơn Sửu hướng Mùi, lựa chọn hàng đầu là hào 206 độ. Có nghĩa là, trong vận 8, ngôi nhà vượng nhất là trong khoảng toạ 26 độ hướng 206 độ, những người sinh vào mùa hạ hoặc chính ngọ phù hợp nhất ở trong loại nhà này. Ngoài ra, căn cứ sự phân phôi ngũ hành, các trạch bàn có toạ hưởng như sau là những lựa chọn tốt

 

 

dia diem noi that gia khanh
dia diem noi that gia khanh