Hàm nghĩa của quẻ Đoài là gì?

1. Về Cơ Bản.

Về cơ thể con người, quẻ Đoài tượng trưng cho miệng, lưỡi, phổi,Quẻ Đoài là đầm, là nơi có đầm nước, đây là nơi tụ hội của nhiều loài sinh vật, có thể dưỡng dục tiếp nhận các loài, có nghĩa là vui mừng. Số theo Tiên thiên bát quái là 2, số theo Hậu thiên bát quái là 7.

đờm dăi. Vê ngũ hành, nó đại diện cho Kim. về mùa, Đoài đại diệ^ cho mùa xuân, về màu sắc, là màu trắng, về nhân vật, đại diện cho út nữ, ca kỹ, nô bộc, có tính cách trong nhu có cương, làm việc nghiêm túc quá đoán, về địa lý, phương vị theo Tiên thiên bát quái là dông nam, phương vị theo Hậu thiên bát quái là phương tây.

2. Hàm nghĩa của quẻ Ly là gì

Về cơ thể con người, quẻ Ly đại diện cho mắt, tim, thượng thiên. Về ngũ hành, đại diện cho Hoả. về mùa, đại diện cho mùa hạ. Về màu sắc, đại diện cho màu đỏ, màu hoa. về nhân vật đại diện cho thứ nữ, văn nhân, quân nhân, về địa lý, phương vị theo Tiên thiên bát quái là phương đông, theo Hậu thiên bát quái là phương nam.Quẻ Ly tượng trưng cho lửa, có nghĩa là sáng sủa, đồng thời tượng trưng cho tính cách ngoài cứng trong mềm, ngoài nóng trong lạnh. SỐ theo Tiên thiên bát quái là 3. Số theo Hậu thiên bát quái.

3.  Hàm nghĩa của quẻ Khôn là gì?

Quẻ Khôn tượng trưng cho đất, âm nhu, tĩnh tại, vận chuyển thuận theo trời, là nghĩa thuận theo. Sô” theo Tiên thiên bát quái là 8, số theo Hậu thiên bát quái là 2.

Về cơ thể, quẻ Khôn đại diện cho bụng, về ngũ hành, đại diện cho Thổ. Về mùa, đại diện cho giao mùa giữa hạ và đông, về màu là màu vàng, về nhân vật, đại diện cho mẹ, thần dân. về địa lý, phương vị theo Tiên thiên bát quái là phương bắc, theo Hậu thiên bát quái là tây nam

Quẻ Càn tượng trưng cho trời, nó là động lực để vạn vật sinh sôi, mang nghĩa là sức khoẻ. Số theo Tiên thiên bát quái là 1, số theo Hậu thiên bát quái là về cơ thể, quẻ Càn đại diện cho đầu, thần kinh trung ương, tự duy, xương, là chủ cơ thể, là nguồn năng lượng của tinh thần. V| ngũ hành, đại diộn cho Kim, là vật chất cứng, về mùa, đại diện cho thu đông tương giao, về màu sắc, là đỏ, vàng óng. về nhân vật, đại diện cho vua, cha, đại nhân, người già, lãnh đạo, ông chủ quan lại,… về địa lý, phương vị theo Tiên thiên bát quái là phương nam, theo Hậu thiên bát quái là phương tây bắc.

4. Hàm nghĩa của quẻ Chấn là gì?

Quẻ Chấn tượng trưng cho Sấm, là ba tháng dương xuân, sấm động và vạn vật bắt đầu đâm chồi nảy lộc. sế theo Tiên thiên bát quái là 4, sô theo Hậu thiên bát quái là 3.

Trong cơ thể, quẻ Chấn đại diện cho chân. Ngũ hành thuộc Mộc. Đại diện cho mùa xuân, về màu sắc, là màu xanh, màu lục. về nhân vật, quẻ Chấn đại diện cho trưởng nam, có thể trạng cường tráng và tinh thần dồi dào, là thời kỳ thịnh vượng nhất của con người.Về địa lý, phương vị theo Tiên thiên bát quái là phương bắc, theo Hậu thiên bát quái là phương đông.Về cơ thể, quẻ Chân đại diện cho đùi. về ngũ hành, thuộc Mộc. Về mùa, là giao mùa xuân hạ. về màu sắc, là màu xanh da trời. Về nhân vật, là trưởng nữ, thiếu phụ, có đức ôn nhu thuận tùng. Về địa lý, phương vị Tiên thiên là tây nam, phương vị Hậu thiên là đông nam.Quẻ Tốn tượng trưng cho gió, có nghĩa là thẩm thấu, lan toả khắp mọi nơi. Sô” Tiên thiên là 5, số Hậu thiên là 4.

 

 

dia diem noi that gia khanh
dia diem noi that gia khanh