Diên niên Phúc đức thuộc sao Vũ Khúc Kim tinh

Đặc điểm hướng sao Vũ Khúc

Những người ở nhà hướng này nói chung là rất tốt: Gia tài hưng vượng, phú quý song toàn. Con cháu đông đúc, đại thọ, vợ hiền con hiếu, gia đạo thuần phong.

Nhưng sao Vũ Khúc là Kim tinh nêu nhập vào cung tức là hướng nhà thuận sinh thì mọi sự hanh thông, tăng tài tiên lợi, nêu nhập vào cung tức là hướng nhà tương khắc, mọi sự tốt lành bị giảm thiểu và dần biên cát thành hung.

Sao Vũ Khúc (Kim) nhập cung Thổ, tức là người mệnh càn ở nhà hướng Khôn (Thổ), hoặc người mệnh Đoài ở nhà hướng cấn (Thổ) là được phúc đức thuộc sao Vũ Khúc Kim tinh. Cung tức là hướng nhà (Thổ) sinh sao (Kim). Những người có nhà ở hướng này thường có: Gia đạo thuận hoà, phú quý song toàn, con cháu đông đúc, an khang thịnh vượng, vợ hiền con thảo, mọi sự hanh thông, đại thọ…

Ứng nghiệm các năm Ty, Dậu, Sửu

  • Sao Vũ Khúc (Kim) nhập Kim: tức là người mệnh Cấn ở nhà hướng Đoài (Kim), hoặc người mệnh Khôn ở nhà hướng càn (Kim), là được phúc đức thuộc sao Vũ Khúc Kim tinh. Hành của cung tức là hướng nhà Kim và hành của sao cũng là Kim tương hoà. Dương khí (sao) nhập âm cung (hướng Đoài). Những người có nhà ở hướng này thường được: Nhiều con trai, gia đạo thuận hoà, phú quý song toàn, con cháu đông đúc, vợ hiền con thảo, đại thọ, an khang thịnh vượng.
  • Sao Vũ Khúc (Kim) nhập cung Mộc: tức là người mệnh Chấn ở nhà hướng Tốn (Mộc) hoặc người mệnh Tốn ở nhà hướng Chấn (Mộc), là được phúc đức thuộc sao Vũ Khúc Kim tinh. Nhưng bị sao (Kim) khắc hướng (Mộc) nên lúc đầu gặp nhiều sự tốt lành do sao Vũ Khúc tạo nên, nhưng về sau lại bị suy bại dần, vì vậy không nên ở hướng này.
  • Sao Vũ Khúc (Kim) nhập cung Hoả: tức là người mệnh Khảm ở nhà hướng Ly (Hoả) là được phúc đức thuộc sao Vũ Khúc Kim tinh. Nhưng cung tức là hướng (Hoả) khắc sao (Kim). Những người có nhà ở hướng này thì: Ban đầu thuận lợi nhưng vể sau tài sản khánh kiệt dần, con cháu suy bại. Hại cho trung nam.
  • Sao Văn Khúc (Thuỷ) nhập cung Kim: tức là người mệnh Khảm ở nhà hướng càn (Kim), hoặc người mệnh Tốn ở nhà hướng Đoài (Kim). Sao Văn Khúc là hung tinh hành Thuỷ lại được hướng nhà hành Kim sinh trợ nên càng có tác hại mạnh mẽ: Gia tài suy bại, bệnh tật liên miên, gia đạo bất hoà, nữ bị thị phi kiện tụng, tổn hại cho cha già, con gái thứ.

Ứng nghiệm vào các năm, tháng Thân, Tý, Thìn

Hoạ hại thuộc sao Lộc Tồn Thổ tinh, âm tinh

Những người ở hướng nhà này nói chung là rất xấu: Con cái gian nghịch bất lương, gia phong bại hoại, bệnh tật triển miên, tài sản lụn bại, gia đình ly tán.

Nhưng nêu sao Lộc Tồn bị hướng nhà xung khắc sè làm hạn chê sự hung hãn của sao Lộc Tồn, các tai hoạ do sao Lộc Tồn gây ra sê giảm dần.

  • Sao Lộc Tồn (Thổ) nhập cung Kim: tức là người mệnh Khảm ở nhà hướng Đoài (Kim), hoặc người mệnh Tốn ở nhà hướng càn (Kim) là bị hoạ hại thuộc sao Lộc Tồn Thổ tinh. Lộc Tồn là hung tinh, sao và hướng lại tương sinh càng trợ giúp cho hung tinh tác hại. Những người có nhà ở hướng này thường thì: Gia phong suy bại, bị mất của, thị phi kiện tụng, con bất hiếu, trưởng nam và trưởng nữ gặp nạn.
  • Sao Lộc Tồn (Thổ) nhập cung Mộc: tức là người mệnh càn ở nhà hướng Tốn (Mộc) hoặc người mệnh Khôn ở nhà hướng Chấn (Mộc), là bị hoạ hại thuộc sao Lộc Tồn Thổ tinh. Những người có nhà ở hướng này thường: Gia nghiệp suy bại, bệnh tật, gia đạo suy đồi, con cháu gian nghịch, hư hỏng, cờ bạc, bất hiếu. Nhưng hướng nhà (Mộc) khắc sao Thổ tinh hung ác của sao Lộc Tồn bị kìm chế nên tác hại được giảm dần và hoá giải.
  • Sao Lộc Tồn (Thổ) nhập cung Thuỷ: tức là người mệnh Đoài ở nhà hướng Khảm (Thuỷ) là bị hoạ hại thuộc sao Lộc Tồn Thổ tinh. Những người có nhà ò hướng này: Con cái hư hỏng, gia đạo hồn loạn, bệnh tật, gia sản suy bại. Sao (Thổ) khắc cung Khảm (Thuỷ), hại cho trung nam, dương suy. Những người có nhà ở hướng này: Cha mẹ bất hoà, bệnh tật, gia sản suy bại. Lộc Tồn là hung tinh hành Thổ lại được hướng nhà hành Hoả sinh trợ nên càng có tác hại mạnh.
  • Sao Lộc Tồn (Thổ) nhập cung Thổ: tức là người mệnh Chấn ở nhà hướng Khôn (Thổ), hoặc người mệnh Ly ở nhà hướng cấn (Thổ). Sao và hướng tỉ hoà, tính chất hung ác của Lộc Tồn không thay đổi. Những người có nhà ở hướng này: Bệnh tật triển miên, gia sản suy bại.

Ứng nghiệm vào các năm, tháng Dần, Ngọ, Tuất đối với hướng cấn và các năm, tháng Thân, Tý, Thìn đối với hướng Khôn.

dia diem noi that gia khanh
dia diem noi that gia khanh