Cư trú trong ngôi nhà hình chữ I và nhà chữ T có những bất lợi gì?

1. Nhà chữ Xuyên và nhà chèn cánh có kết cấu như thế nào?

Nhà chữ Xuyên (/II — sông) nghĩa là ba ngôi nhà song song với nhau, lại nối với nhau bằng tường, trở thành nhà hình chữ Xuyên. Cư trú trong ngôi nhà dạng này, nữ giới dễ sảy thai, đẻ non, sức khoẻ suy yếu, hôn nhân bất hạnh, cô độc khổ sở.

Nhà chèn cánh nghĩa là trước sau ngôi nhà cũ lại xây nối nhà mới, chủ về người nhà có tai hoạ khó lường.

Nhà lệch thân nghĩa là nhà cũ nhà mới nối liều nhau mà không thành một thể, chủ về gia đình bất hoà, con cháu bất hiếu, tiền tài mất.
Nhà lệch thân và nhà lộ sốhg trong phong thuỷ học có kết câu như thế nào?

Nhà lộ sông nghĩa là dầm cột nhà mới xây lộ ra ngoài, chủ về rước lấy kiện tụng, hung hoạ không ngớt, do đó phải sửa chữa, cắt bỏ những chỗ dư thừa.

2. Nhà chân trần và nhà lộ sao có kết cấu như thế nào?

Nhà chân trần nghĩa là nhà cũ bị ngập nước, chủ về người nhà nhiều bệnh tật mà chữa mãi không khỏi, cần kịp thời sửa lại ngôi nhà

Nhà lộ sao nghĩa là nhà có quá nhiều cửa sổ, chủ về tiền tài phân tán, thường chuốc lấy chuyện thị phi, con cháu bất hiếu.

3. Cư trú trong ngôi nhà hình chữ I và nhà chữ T có những bất lợi gì?

Cô dương sát nghĩa là ngòi nhà gân sát nhà mốy diện, xưởng lò hơi, trạm xãng dầu,… khiến ngươi trong nhà tinh khí nóng nảy, dễ sinh thị phi.

Cô âm sát nghĩa là ngôi nhà gần nhà xi còng cọng, bài rảc, hổ Ị1ƯỚC thải, khiến người trong nhà nhiều bệnh tật, ti&n tài hao tán.

Nhà hình chữ T nghĩa là nhà chính và một ngòi nhà khác sắp xếp thành hình chữ T, chủ về ngươi trong nhà ngỗ ngược, hành vi phóng đãng, có nguy cơ rước hoạ, cơ thễ dễ bị tổn thương.

Nhà hình chữ I nghĩa là hai dầu ngôi nhà chính bị nhà. hai bên ép thành hình chữ 1, chủ về ngươi nhà dễ bị bệnh chân tay, nữ giới dễ bị khó đẻ, bị tổn thương hoặc sinh bệnh.

5. cư trú trong ngôi nhà hình thước thợ hay thước thợ ngược có những bất lợi gi?

Nhà hình thước thợ nghĩa là hình dạng ngòi nhà giống chiếc thước thợ dùng để lấy góc vuông, chủ về hung, ngươi õ trong ngôi nhà này thường dễ bị tổn thương chân tay hoặc các bệnh khác, hơn nữa còn cố người nhà bỏ đi lang thang.

Nhà hình thước thợ ngược nghĩa là phía sau nhà chính có ngôi nhà tạo thành hình thước thợ ngược, người sống trong ngôi nhà này sẽ hao tổn tiền tài, dễ mắc bệnh.

6. Cư trú trong ngôi nhà hình khiêng kiệu có những bất lợi gì?

Nhà hình khiêng kiệu nghĩa là phía trước và phía sau ngôi nhà chính có bốh ngôi nhà, giông như hình chiếc kiệu, người sống trong ngôi nhà có hình dạng như thế này sẽ dễ hao tổn tiền tài, dễ mắc bệnh, dễ bị thương, hơn nữa sẽ xảy ra tranh giành không ngừng.

7. Hữu long vô hể và hữu hổ vô long trong phong thuỷ dương trạch có kết cấu như thế nào?

Hữu long vô hổ (có rồng không hổ) nghĩa là nhìn phương hướng của ngôi nhà chính, phía trước bên phải có một ngôi nhà, nhà chính không nối liền với ngôi nhà kia, khống cấu thành hình chìa khoá, Nữ giới sống trong ngôi nhà này sẽ nắm quyền lớn trong nhà, nam giới sống rất khó khăn.

Hữu hổ vô long nghĩa là nhìn từ phương hướng ngôi nhà chính, phía trước bên trái có một ngôi nhà khác, ngôi nhà chính không nối liền

 

 

dia diem noi that gia khanh
dia diem noi that gia khanh