Cố định khung định vị như thế nào

1. Lắp dựng cốt pha và dàn giáo

Gồm 2 ống lồng vào nhau, liên kết bằng chốt ngang và dài; dùng để chống đỡ cốp pha dầm. sàn có kích thước nhỏ dưới 5m có cấu tạo đơn giản, nhà vận chuyển và bảo quản để dành. Tháo lắp đơn giản, có cơ cấu điều chỉnh chiều cao (vòng quay điều chỉnh), luân chuyển được nhiều lần. Cột chống điều chỉnh chiều cao bằng ren ốc khi sử dụng có thể lắp ghép với một tổ hợp, hoặc lắp thêm một phụ có chiều dài cố định.

Đe bảo đảm độ Ổn định cho cột- chồng cần dật các giằng chéo. Ràng có thể là ống thép (ống giáo) khi nó . dược liên kết với một không bằng khóa giáo; khi giang được làm bằng ván gỗ nó liên kết với cột chống bằng khóa vòng cung

Đầu Ống của bộ phận rèn ốc, và ren ốc phải dược bảo vệ cẩn thận chống va chạm, và thường xuyên dược bỏi mỡ chống gỉ.

Có tác dụng giữ cho thành ván khuôn ổn định, thẳng đứng hay xin một góc a nào đó trong suốt quá trình đổ và đầm bê tông cho đến khi bê tông đạt cường độ cần thiết có thể tháo dược vạn thành. Đầu dưới của chúng liên tựa vào nén hoặc sàn công trình, đầu kia liên kết với sườn của vạn thành

  • Lấp dung cốp pha cột

Cần chú ý: Tìm cột theo hai phương phải thẳng góc nhau, cố định chân cột thật chắc chắn trong khung định vị (gỏng chọn cột) rồi mới đát chòng xién và điều chỉnh (tô tháng đứng của cốp pha cột.

Trình tự láp dựng như sau:

Kiểm tra tìm tất cả các cột trên một đoạn nhà, tiến hành vạch tim cột (theo hai phương) băng sơn do lên cô móng hoặc sàn.

2. Cố định khung định vị

Lắp dựng ván khuôn cột. Cốt thép cột thường được lắp trước do đó nếu lắp dựng ván khuôn cột bằng thủ công nên ghép trước 3 mật ván ờ bên ngoài, sau dựng lên và đặt vào vị trí, đóng đinh gã tấm ván còn lại rồi lồng hỏng cột và dùng núm điều chỉnh; chú ý tiết diện cột phải vuông. Có thể tổ hợp cốp pha cột thành hộp khuôn rồi dùng các trục láp.

Đạt chứng liên, thả dọc theo hai phương (hoặc dùng máy thủy bình) và điều chỉnh chống xiẻn đưa một vé tư thế thẳng đứng vững chắc.

  • Cóp pha cột tròn

khuôn tròn. Liên kết giữa các tấm ván khuôn rời bảng các miếng tác gỗ hoặc bằng các bu lông . Cốp pha gỗ được sử dụng khi khối lượng cốt cán đúc ít hoặc khi cột có kích thước đặc biệt.
Được làm bằng gỗ hoặc thép. Cốp pha gỗ được làm bằng các thanh lại và các vành tròn, liên kết giữa chúng bằng dinh. Tùy theo đường kính cốt cán làm khuôn. người là có Ghế gia công thành 2 tấm hoặc 4 tấm rời. rồi ghép lại thành

Cốt pha thép được làm bằng thép tấm và các sườn thép, liên kết hàn với nhau mà thành. Cốt pha cho cột tròn thường được cấu tạo thành 2 tấm rời, cố định với nhau bằng các chốt.

Cốt pha thép cho bé máy bê tông phẳng nhân, tròn đều. Cốt pha được sử dụng khi khối lượng cột nhiều và kích thước cột phổ thông.

Chống dỡ cốp pha cột tròn cũng gióng như cột vuông hay cột chừ nhật.

Khi điều chỉnh độ thẳng đứng của cột. tròn, người ta thường dùng 3 dây dọi.

  • Cốp pha cột đa giác

Cột đa giác thường có tiết diện lục lăng hay bát giác.

Cốp pha cột đa giác thường dược làm bằng gỗ. Nên gia công các tấm ván khuôn theo kiểu nhọn cạnh sao cho đường tiếp xúc giữa các tấm ván khuôn nằm trên đường bán kính qua tâm đã giác, các góc cốt sẽ đẹp

  • Cốt pha dấm

Dám có đặc điểm tiết diện nhỏ, chiều dài lớn. lại dược đặt ở trên cao nên cấu tạo cốp pha tương đối phức tạp. Các bộ phận chính của cốp pha dầm ngoài vạn thành, chồng viên còn có vấn đấy. nẹp giữ chân ván thành và các cột chống chữ T.

Ván đáy và cột chống ngoài tải trọng bản thân còn chịu tải trọng của bê tông, cốt thép, tải trọng do người và các phương tiện vận chuyển, chiều dày của ván đáy và tiết diện của cột chồng được lấy theo tính toán để bảo đảm cường đỏ và độ võng cho phép của ván dáv dỏ mãnh cho phép của cột chống. Với dầm có chiều cao lớn hơn 60cm phải có các bu lông dáng trong không hình cho ván thành.

Vạn thành dám ốp ngoài ván đáy đế dày hộp dám được kín, việc định vị chân vấn thành dược chắc chắn đồng thời giúp cho việc tháo ván thành sau này dược để dành. Ván đáy và ván thành dầm là các tấm định hình bằng gỗ xe hoặc gỗ dán. chiều dày ván thành 25-30mm.

Trình tự lắp dựng cốp pha dầm như sau:

Kiểm tra, điều chỉnh sau đó vạch tìm cốt của dẫm lên tất cả các vị trí có đặt dần trong một phân đoạn nhà.

Dựa vào vị trí chân cột đã đánh dấu trên ván lót, dựng các CÔI chống chữ T. điều chỉnh cho cột chống thẳng đứng rồi giảng các cột chống lại. chèn nam chân cột.

Đặt ván đáy dầm. dụng gá ván đấy dám vào thành do 3 cột chống dầu. cuối và giữa. Điều chỉnh lên dưới chân cột chống cho 2 đầu bán máy an dụng cột, căng dây qua 2 đầu ván. theo dãy điều chỉnh năm dưới chân cột chống cho ván đáy ngang bằng. Nếu nhịp dầm lớn hơn 4m phải tạo độ vồng thi công.

Dạt 2 tấm ván thành đám. đồng 2 thanh nẹp giữ chân ván thành để định vị.

Đất thành vàng tạm. dật chống xiên, điều chỉnh cho bán thành tháng đứng.

 

 

dia diem noi that gia khanh
dia diem noi that gia khanh