Cấu tạo trong xây dựng

1. Theo cấu tạo khối xây chia ra

Khói xây đặc: trong đó khỏng có những khoảng trổng giừa các viên gạch: khới xây móng, trụ. tường chịu lực,…

Khi xây nhiều lớp: cấu tạo bởi hai hay nhiều lớp bằng những vật liệu khác nhau (ví dụ: khối xây bằng gạch bê tông và ốp ngoài bằng khối xây gạch gốm).

Khối xây bọc ngoài kết cấu be tông cốt thép hay kết cấu thép (thường là các cột) đổ bảo vệ hay làm tàng kích thước kết cáu nhảm mục đích tạo hình khối kiến trúc cho công trình.

Khôi xày rồng: cấu tạo bởi hai hay nhiều độ dày (lớp) làm bằng vật liệu giông nhau hay khác nhau vói lớp không khi hay lớp nhồi bằng các vật liệu cách nhiẹt ở giữa. Tính toàn khỏi (khả năng không bị rời ra thành nhừng phần riêng rẽ) của khói xây dược đảm bảo bời lực dính giữa gạch đá, vữa; gạch dá xếp mạch so lc trong những hàng nằm ngang; hay bời các thanh thép đường kính 4,8mm hoặc thanh giằng kim loại có dỏ cứng tương dương gắn vào trong các môi nối ngang.

2. Theo chiều dày khối xây phân ra

Khối xây – viên gạch (60mm): dật gạch nghiêng

Khối xây — viên gạch (110): đặt gạch nằm dọc

Khối xây 1 viên gạch (220): đặt gạch nằm ngang hoặc bởi hai dãy gạch đặt dọc

Khối xây 1— gạch (330): hợp bởi một dãy gạch đặt dọc và một dãy gạch

Chiều dày của khối xây có thể lãng lớn nữa.

Khối xây được thực hiện bằng cách xây từng viên gạch một. Liên kết giữa các viên gạch trong khối này là các viên đặt so le nhau, các hàng gạch ngang và vừa.

Kinh nghiệm chọn móng nhà phù hợp

Mạch vừa ngang liên kết các hàng gạch với nhau. Với tường khối lớn nếu thi công không đảm hảo chất lượng các mạch vữa nằm ngang, tải trọng truyền từ khối này tới khối kia chỉ qua những phần riêng biệt của mạch vữa nằm . ngang dẫn đến cường độ khối
Khối xây được thực hiện bằng cách xếp gạch hay đá với mục đích tạo hoa văn hay tạo hình khối kiến trúc. Việc xếp đá nhỏ chèn chất giữa các viên đá to vừa có tác dụng tạo ra các họa tiết trang trí vừa làm tăng độ đặc chắc của khối xếp. Những khối đá to được đẽo gọt kĩ và xếp chồng lên nhau đã tạo ra được những hiệu quả đặc biệt như nhà hát thành phố Aguascalientes, Mexico làm tăng hệ số thoát khí của trường giám tính cách làm, cách nhiệt của khối xây.

Mạch vữa thẳng đứng chạy ngang qua khối xây gọi là mạch đứng ngang, mạch dứng chạy dọc theo khối xây gọi là mạch đứng dọc.

Trong khi xây gạch, chiều dày trung bình của mạch vữa ngang là 12mm. Chiều dày trung bình của mạch vừa đúng là làm. Chiều dài từng mạch vữa ngang và mạch vữa đứng không nhỏ hơn 8mm và không lớn hơn 15mm (TCVN 4085:1985).

Tất cả các mạch vữa ngang, dọc, đứng trong khối xây lanh tô, mảng tường cạnh cửa, cột phãi dầy vữa (trừ khối xây mạch làm) (TCVN 4085:1985).

  • Cách đặt gạch trong khối xây

Trong khối xây các viên gạch dược đặt theo những quy tắc nhất định nhằm đảm bảo chất lượng công trình về kĩ, mỹ thuật và hiệu quả kinh tế.

Khi xảy các:

Kiểu cách xây và các hàng gạch rằng trong khi xây phải làm theo yêu cầu của thiết kế.

Kiểu xây thường dùng trong khối xây là 1 dọc -1 ngang hoặc 3 dọc -1 ngang

Để đảm bảo có giảng, các viên gạch của mọi hàng phải đặt khác kiểu với các viên gạch của hàng liền trên. Trong khối xây đặc, có các kiểu đặt gạch sau:

3. Khi xây với kiểu giảng độc (kiểu chữ công)

Mạch ứng các hàng gạch liền nhau lệch nhau 1/2 viên gạch.

Kiểu này dược dùng để xây tường 60mm, 1 lớn, xây đáy bể nước, xây thành bé nhỏ có chiều cao thấp và tường thành bể dày 220.

  • Khối xây với kiểu giằng ngang: Là đặt ngang một viên gạch lên trên mạch ứng sao cho các mạch đứng cửa các hàng gạch liền nhau so le nhau 1/4 viên gạch. Kiểu giằng theo chiều ngang, trong đó ở tất cả các hàng các viên gạch đầu nằm ngang: dựng xây các bộ phận có dạng hình tròn, như ống khói, bé tròn, tháp nước,…
  • Khi xây với kiểu giảng ngang hoa mai: Còn gọi là kiểu xây Flemish, rất dược ưa chuộng kể từ sau thế kỷ 17, nước ta kiểu này xưa thường được dùng để xây tường ngoài nhà ở nông thôn, mặt ngoài tường dùng gạch lành, mặt trong dùng gạch vỡ hoặc đất sét đỏ tiết kiệm vật liệu.
  • Khối xây với kiểu giang 1

kết hợp với mạch dọc): Dùng cho những khối xây từ đúng gạch trở lên. Theo kiểu này, những mạch đứng ngang, học của tất cả các hàng gạch đểu dược giằng. Các viên gạch của hai hàng trên dưới liền nhau dật lệch nhau 5cm theo chiều dọc khối xây và lệch nhau 1/2 viên theo chiều dài của nó

 

dia diem noi that gia khanh
dia diem noi that gia khanh