CÁCH ĐẶT BẾP THEO PHÁI BÁT TRẠCH MINH CANH

1. CÁCH ĐẶT BẾP THEO PHÁI BÁT TRẠCH MINH CANH

Phương Pháp đặt Bếp:
Bếp có 3 tiêu chí để xác định:
• Hướng Bếp: Phải quay về hướng tốt của Gia chủ.
• Vị trí đặt Bếp: Phải đặt tại cung tôt của Gia chủ.
• Sơn (lưng) của Bếp phải đốt về hướng xâu chủ.
Khi đặt bếp phải xem khi phân cung, bếp nằm tại cung nào của 24 Sơn và ta chọn VI TRÍ đặt bếp vào 1 trong 24 cung tốt theo bài thơ sau .

Phép giải hung của bếp: Đây là nguồn gốc nuôi dưỡng con người, bệnh tật cũng do ăn uống mà sinh ra. Do đó bếp phải an theo hướng có sinh khí. Thiên Y hay Diên Niên, đó là 3 kiết phương, điều tối kỵ là làm bếp ở hung phương như Ngũ quỷ và Lục sát. Nếu phạm vào cát hung phương này thời hại người hại của, hay sinh bệnh hoạn. Muốn giải trừ hung họa, thời dọn dẹp hết tro bụi trên bếp cũ, cúng nước sạch quét rửa cho sạch sẽ. Sau đó đem tro bụi ra đổ ở sông hoặc hoặc ở vùng đổng trống. Mua những vật liệu mới xây cất theo cát phương Thiên y như vậy có thể giải quyết được hung tai, điều này rất ứng nghiệm, nếu bếp thuộc phương Mộc sẽ ứng nghiệm trong vòng 30 ngày, bếp thuộc phương Thổ ứng trong vòng 50 ngày, bếp thuộc phương Kim, ứng nghiệm trong vòng 40 ngày, bếp thuộc Hỏa ứng trong vòng 20 ngày, cuối cùng bếp thuộc phương Thủy sẽ ứng trong vòng 60 ngày. Nếu chủ cũng được cát phương thời bệnh mau khỏi, thêm con thêm của, và công danh hoạn lộ thường ứng trong vòng 3 năm.
Ngoài ra những đồ thiết khí hay vật cứng, trang bị cho bếp cũ, vì e hung khí chưa tan, nên để nơi trống trải, đúng 100 ngày có thể dùng lại mà vô hại. Riêng những vật dụng thường dùng như chén bát, đũa, muỗng… đều không kỵ. Trái lại chì kỵ đổ dùng bằng sắt, sau 5 ngày mang đi bỏ ở nơi xa, đúng 5 ngày là lấy theo ý nghĩa phá Ngũ quỷ.
BÀI THƠ KHAI TÁO MÔN LỆ AN ĐồNG TÁO VỊ.
Táo nhập Càn cung thị diệt môn .
Nhâm – HỢi nhị vị tổn nhi tôn .
Giáp – Dần đắc tài, Thìn Mẹo phú .
Cấn – Ất thiêu hỏa tức tào ôn .
Tý – Quý – Khôn phương Gia khốn khổ .
SỬU phương tổn súc, gia học ương .
Tỵ – Bính phát tài, Canh đại phú .
Ngọ phương vƯỢng vị phú nhi tôn .
Tân – Dậu – Đinh phương đa tật bệnh .
Thân – Tổn – Mùi – Tuất trạch hanh thông .
Tác Táo thiết kỵ dụng phấn Thổ .
Tàn chuyển – cận Thủy thiết an ninh .
Giải nghĩa .
Táo đặt vào cung Càn thì Gia môn bị suy sụp .
Đặt vào 2 cung Nhâm – Hợi thì hại cho con cháu .
Đặt vào 2 cung Giáp – Dẩn thì có tiền, Thìn – Mão thì giắu .
Cung Cấn, Cung Ất thì bị Ôn dịch .
Ba cung Tý – Quý – Khôn nhà bị khốn khổ .
Phương Sửu hại lục súc, nhà gặp họa ương .
Hai Sơn Tỵ – Bính phát tài, Phương Canh đại phú .
Phương Ngọ là phương vƯỢng, con cháu được giẩu .
Tân – Dậu – Đinh ba phương này nhiều bệnh tật.
Cung Thân – Tốn – Mùi – Tuất gia đạo được hanh thông .
Làm bếp rất kỵ đất dơ bẩn, dùng gạch mới hay đá ở mé nước rất tốt.
Khi đặt bếp mới ta có thể khấn theo thủ tục như sau:
Thỉnh ti mệnh Táo quân

Bái thình cửu thiên đông trù, ti mệnh táo quân .
Nhất gia chi chủ, ngũ tự chi thẩn .
Từ hậu thiệt ư, bắc đẩu chi trung .
Sát thiện ác ư, đông trù chi nội.
Tứ phúc xá tội, di hung hóa cát.
An trấn âm dương, bảo hữu gia đình .
Họa tai tất diệt, hà phúc tất tăng .
Hữu cắu tất ứng, vô cảm bất thông .
Đại bi đại nguyện. Đại thánh đại từ. cửu thiên đông trù. Ti mệnh lô vương .
Nguyên hoàng định quốc. HỘ trạch thiên tôn .
Cấp cấp như luật lệnh

 

 

dia diem noi that gia khanh
dia diem noi that gia khanh